Margot Scheltema benoemd tot lid van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB)

Nieuwsbericht
Datum 11 maart 2015

De aandeelhouder van De Nederlandsche Bank, de Staat der Nederlanden, heeft Margot Scheltema per 1 september 2015 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van DNB.

Margot Scheltema

Margot Scheltema is jurist en heeft gedurende 25 jaar diverse managementfuncties bij Shell vervuld, waaronder financieel directeur van Shell Nederland. Zij heeft de afgelopen jaren haar kennis en ervaring ingezet voor toezichthoudende functies bij een aantal financiële instellingen (Triodos Bank, ASR en ABP), infrastructuur en energie (Schiphol, TNT Express, Warmtebedrijf Rotterdam); en cultuur (Rijksmuseum, World Press Photo, Genootschap Onze Taal).

Scheltema heeft bijzonder goede kennis van corporate governance en gedragscodes en is voorzitter van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Zij heeft verder zeer relevante ervaring met de werking, opzet en beoordeling van de controlerende functies binnen een onderneming en met risicomanagement. 

In verband met haar lidmaatschap van de raad van commissarissen van DNB, prudentieel toezichthouder op de financiële sector, zal zij 31 augustus terugtreden uit haar functies bij onder toezicht van DNB staande instellingen en ten aanzien hiervan ook een afkoelingsperiode in acht nemen.

De raad van commissarissen en directie van DNB zijn zeer verheugd over de komst van Margot Scheltema naar DNB. De daadwerkelijke en actuele kennis van Margot Scheltema van de Nederlandse financiële sector, haar ervaring in het bedrijfsleven en grote kennis van governance vraagstukken zijn bij uitstek relevant voor DNB.