Annemieke Nijhof benoemd tot overheidscommissaris in de raad van commissarissen van DNB

Nieuwsbericht
Datum 21 mei 2015

Annemieke Nijhof is door minister van Financiën Dijsselbloem benoemd tot commissaris van overheidswege bij De Nederlandsche Bank (DNB) met ingang van 1 juni 2015.

Annemieke Nijhof

De commissaris van overheidswege vormt de verbindingsschakel tussen DNB en de minister van Financiën en is lid van de raad van commissarissen van DNB en de bankraad van DNB. Wim Kuijken, per 1 juni voorzitter van de raad van commissarissen: 'Annemieke Nijhof versterkt de raad verder, zowel door haar brede, diverse achtergrond, als met de specifieke kennis die zij meebrengt. Ik zie van harte uit naar onze samenwerking'. Minister Dijsselbloem verwacht dat Annemiek Nijhof een bijdrage zal kunnen leveren aan het essentiële debat ten behoeve van het gezag en vertrouwen in de sector. Door haar ervaring in de publieke èn in de private sector kan zij beide perspectieven inbrengen in de raad van commissarissen. 

Annemieke Nijhof (1966) is sinds 2012 werkzaam bij Tauw Group BV, waar zij in september van dat jaar tot voorzitter van de raad van bestuur is benoemd. Tauw is een internationaal actief advies- en ingenieursbureau dat zich richt op milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Naast een korte periode bij Grontmij NV, was zij daarvoor in diverse functies actief binnen de overheid. Van 2008 tot 2011 was Nijhof werkzaam als directeur-generaal bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tevens heeft zij functies vervuld bij de ministeries van OC&W, VROM en Algemene Zaken.

Annemieke Nijhof studeerde chemische technologie aan de Universiteit Twente (proceskunde) en haalde een MBA aan de TSM Business School.

Zij vervult verschillende nevenfuncties. Zij is onder meer lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau en van de raad van commissarissen van Evides Waterbedrijf.