Rondetafel Tweede Kamer FinTech: DNB Position paper & Onderzoeksrapport

Nieuwsbericht
Datum 21 januari 2016

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal organiseert op 21 januari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur een rondetafelgesprek over het onderwerp technologische innovatie in de Nederlandse financiële sector. Namens DNB neemt divisiedirecteur Toezicht Beleid Olaf Sleijpen deel aan het gesprek. Vooraf is de genodigden verzocht om kort in een Position paper (zie download) hun visie op het onderwerp FinTech te geven.

DNB publiceert vandaag ook een onderzoeksrapport onder de titel ‘Technologische innovatie: kansen en risico’s voor de financiële sector’ (zie download) dat de basis vormt van het Position paper.