Persbericht: DNB-rapportage financiële positie pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd

Nieuwsbericht
Datum 20 mei 2016

De Nederlandsche Bank heeft op verzoek van de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rapportage gemaakt over de financiële positie van pensioenfondsen. In de rapportage gaat DNB onder meer in op de herstelplannen van pensioenfondsen en de financiële positie in het eerste kwartaal van 2016. Ook geeft DNB een vooruitblik naar 2017.

De rapportage is gebaseerd op de herstelplannen die op 1 april 2016 bij DNB zijn ingediend voor 2016 en op de gerapporteerde dekkingsgraden eind eerste kwartaal 2016. De rapportage is op 20 mei, samen met een kabinetsappreciatie, naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage en de appreciatie zijn hier te vinden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ben Feiertag (tel. 020-5242304, 06-52496142).