Wilko Bolt benoemd tot hoogleraar Payment Systems VU

Nieuwsbericht
Datum 19 januari 2017

Dr. W. Bolt (1968) is benoemd tot hoogleraar Payment Systems aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU). ‘Betalingsverkeer ligt op het snijvlak van monetaire economie, bankgedrag en industriële organisatie.’

Wilko Bolt

Onderzoek
Bolt gaat onderzoek doen naar het gedrag van de verschillende spelers in het betalingsverkeer: van consument tot winkelier en van bank tot fintech-bedrijf. In zijn visie ligt betalingsverkeer op het snijvlak van monetaire economie, bankgedrag en industriële organisatie. Bolt: ‘Hierbij spelen prijsvorming, concurrentie, veiligheid en regulering een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan alle regels die Brussel stelt aan betaaldiensten: die maken de economische afwegingen nog ingewikkelder.’ Ook innovatie en technologie in het betalingsverkeer staan hoog op Bolt’s onderzoeksagenda. Nieuwe spelers doen hun intrede en hebben een impact op de banken. Fintech, disruptive technologies, blockchain en virtuele valuta maken onderdeel uit van het curriculum. ‘Innovaties gaan de traditionele businessmodellen flink opschudden, dat is zeker. Maar hoe dat gaat uitpakken, dat vereist nader onderzoek’, aldus Bolt.

Onderwijs
Daarnaast gaat Bolt onderwijs geven. ‘Ik wil studenten enthousiasmeren voor dit nieuwe vakgebied. Betalingsverkeer vervult een kernfunctie in de economie met een steeds grotere internationale dimensie. Het is een dynamisch én complex gebied: hier raken de belangen van een groot aantal partijen elkaar. Betalingsverkeer is geen ‘free lunch’ en de kostenverdeling is een ingewikkeld vraagstuk. De verschillende marktpartijen concurreren met elkaar, maar tegelijkertijd is samenwerking essentieel voor het dagelijkse betalingsverkeer. Voeg daarbij alle innovaties die grote veranderingen meebrengen in het betaalgedrag van consumenten en in de digitale infrastructuur. Het creëert nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe risico’s en nieuwe vraagstukken. Graag geef ik studenten de kans onderzoek te doen naar deze ‘hot issues’ in het betalingsverkeer.’ 

Nieuwe leerstoel
Payment Systems is een nieuwe (deeltijd)leerstoel binnen de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU). Het vakgebied betalingsverkeer is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De nieuwe leerstoel is een initiatief van de Vakgroep Finance van de VU, de Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank.

Wilko Bolt
Wilko Bolt is sinds 1996 werkzaam als senior econoom bij De Nederlandsche Bank. Als onderzoeker is hij ook werkzaam geweest bij de ECB in Frankfurt en de Federal Reserve Bank van New York. Op dit moment houdt hij zich onder meer bezig met conjunctuuronderzoek en -beleid en onderzoek op het gebied van betalingsverkeer. Bolt is in 1997 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op een micro-economisch onderwerp getiteld ‘Theory of negotiation’. Sindsdien heeft hij veelvuldig gepubliceerd over een breed scala onderwerpen op het gebied van speltheorie, bankgedrag en betalingsverkeer.