Tussenstand coulanceregeling: EUR 350.000 vergoed aan 3.000 deposanten

Nieuwsbericht
Datum 7 april 2017

Ruim 3.000 oud-rekeninghouders van failliete banken hebben tot nog toe gebruik gemaakt van de coulanceregeling. Samen hebben zij EUR 350.000 vergoed gekregen van DNB. Er zijn nog 16.000 deposanten die in aanmerking komen voor een vergoeding. Zij kunnen uiterlijk 22 juni een aanvraag doen.

De Nederlandsche Bank (DNB) is op 22 maart begonnen met de uitvoering van de coulanceregeling van de minister van Financiën voor consumenten die in het verleden aanspraak hebben gemaakt op het depositogarantiestelsel. Een deel van de voormalige klanten van DSB, Icesave, Indover en Van der Hoop komt in aanmerking voor aanvullende wettelijke rente over hun uitkering. Zij kunnen hiervoor een aanvraag doen bij DNB.   

Prognoses
Ruim 19.000 oud-rekeninghouders van deze failliete banken in aanmerking komen voor een vergoeding. Zij kunnen samen aanspraak maken op vergoedingen ter waarde van EUR 1,6 miljoen. Uitgesplitst naar bank:

  • EUR 1,3 miljoen voor oud-rekeninghouders van DSB
  • EUR 160.000 voor oud-rekeninghouders van Van der Hoop
  • EUR 130.000 voor oud-rekeninghouders van Icesave
  • EUR 4.550 voor oud-rekeninghouders van Indover  

Tussenstand
Sinds 22 maart hebben 3.000 oud-rekeninghouders van failliete banken gebruik gemaakt van de coulanceregeling. Samen hebben zij EUR 350.000 vergoed gekregen van DNB. Dat betekent dat 16.000 oud-rekeninghouders nog een aanvraag kunnen doen voor een vergoeding. DNB heeft hiervoor nog EUR 1,25 miljoen in kas.  

Bedragen vergoedingen
Het gaat in veruit de meeste gevallen om kleine bedragen van EUR 10 à 20. Maar er zijn uitschieters. Zo zijn er 750 oud-Icesaveklanten die in aanmerking komen voor een vergoeding van EUR 20 tot EUR 50; bij 18 gaat het om meer dan EUR 1.000. En bij DSB zijn er 6.000 deposanten die meer dan EUR 50 kunnen claimen; bij 81 gaat het om meer dan EUR 1.000. De maximale vergoeding bij DSB is EUR 3.850; bij Icesave EUR 3.510.  

Coulanceregeling
De coulanceregeling van de minister van Financiën betreft een vergoeding van gederfde rente aan rekeninghouders van banken die failliet zijn gegaan: DSB, Icesave, Van der Hoop en Indover. Na het faillissement hebben rekeninghouders een uitkering uit het depositogarantiestelsel (DGS) ontvangen.De uitkering is in sommige gevallen te laat gedaan. Deze rekeninghouders komen nu in aanmerking voor een aanvullende vergoeding. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de rekeninghouder ontving de uitkering uit het DGS later dan drie maanden na het uitspreken van het faillissement
  • de vergoeding bedraagt meer dan EUR 10 berekend op basis van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.