Europees Stelsel van Centrale Banken verwelkomt publicatie Gedragscode voor handel op de valutamarkt

Nieuwsbericht
Datum 26 mei 2017

Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) verwelkomt de publicatie van de Gedragscode voor handel op de valutamarkt (de code) en de bijbehorende documentatie. Dit is een belangrijk wereldwijd initiatief om een robuuste, eerlijke, open, liquide en transparante valutamarkt te bevorderen, die op de hoogste ethische normen is gebaseerd en aan alle partijen die op de valutamarkt actief zijn ten goede komt. Goed functionerende financiële markten zijn voor centrale banken belangrijk ten behoeve van een soepele transmissie van het monetaire beleid naar de reële economie, waar uiteindelijk alle burgers van profiteren.

De centrale banken van het ESCB zetten zich in om de naleving van de code in hun jurisdicties te stimuleren en te bevorderen. Zelf spannen zij zich in om als marktpartij op de valutamarkt de beginselen van de code na te leven, en zij verwachten van hun tegenpartijen dat deze zich eveneens aan de code houden.

Bovendien roepen de centrale banken van het ESCB de marktpartijen op om de eigen activiteiten zo in te richten dat deze consistent zijn met de beginselen van de code en om van hun inzet blijk te geven door de bij de code gevoegde nalevingsverklaring te ondertekenen. De centrale banken van de ESCB zien met vertrouwen de hiermee ingezette ontwikkeling van de praktijk tegemoet.