DNB legt last onder dwangsom op aan de heer G.P. van der Leij

Nieuwsbericht
Datum 5 oktober 2017

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan de heer G.P. van der Leij (hierna: Van der Leij) een last onder dwangsom opgelegd. Van der Leij is eigenaar van De Vestelier financiële dienstverlening en handelt mede onder de namen DNFW, De Vestelier financiële diensten en Green Crew. Daarnaast is Van der Leij enig bestuurder van Personal Service 4U B.V, een besloten vennootschap die eigendom is van de G.P. van der Leij Holding B.V., waarvan Van der Leij enig bestuurder/eigenaar is. Personal Service 4U B.V. handelt mede onder de namen Benefitz, Nieuwe Financiële Wereld, Personal Service 4 U, Personal Service 4 U B.V. en de Nieuwe Financiële Wereld. Van der Leij voldoet onvoldoende aan informatieverzoeken van DNB, die DNB nodig heeft om vast te kunnen stellen of Van der Leij de wet overtreedt of heeft overtreden.

Overtreding
DNB heeft vastgesteld dat Van der Leij artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht heeft overtreden, omdat Van der Leij niet heeft voldaan aan de verzoeken van DNB tot het verstrekken van bepaalde inlichtingen binnen de daartoe gestelde termijn. DNB heeft Van der Leij op 1 augustus 2017 een last onder dwangsom opgelegd waarbij Van der Leij twee weken de tijd heeft gekregen om alsnog aan het informatieverzoek van DNB te voldoen. DNB heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of Van der Leij in strijd handelt of handelde met artikel 3:5, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht. Dit wetsartikel verbiedt het om in de uitoefening van een bedrijf van het publiek opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben zonder dat DNB daartoe een vergunning heeft verleend.

Van der Leij heeft de gevraagde informatie nog niet aan DNB overgelegd, waardoor hij sinds 16 augustus 2017 verplicht is dwangsommen te betalen aan DNB. Iedere week dat Van der Leij niet (volledig) aan het informatieverzoek voldoet, verbeurt hij een dwangsom van EUR 10.000,- met een maximum van EUR 50.000,-. 

Tegen bovengenoemde beschikking is geen bezwaar aangetekend. De beschikking is derhalve onherroepelijk geworden. 

Lees hieronder de volledige last onder dwangsom. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).