DNB legt een last onder dwangsom op aan levensverzekeraar Tiels Onderling Fonds tot Uitkering bij Overlijden Gustaaf Adolf U.A.

Nieuwsbericht
Datum 2 november 2017

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 22 juni 2017 een last onder dwangsom opgelegd aan de levensverzekeraar Tiels Onderling Fonds tot Uitkering bij Overlijden Gustaaf Adolf U.A. vanwege het niet tijdig aanleveren van de jaarrapportage.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Gustaaf Adolf artikel 3:72, derde lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden, doordat Gustaaf Adolf niet tijdig de jaarrapportage over het boekjaar 2016 aan DNB heeft verstrekt.

Last onder dwangsom

DNB heeft Gustaaf Adolf op 22 juni 2017 de last onder dwangsom opgelegd om binnen twee weken na dagtekening van de beschikking de jaarrapportage over het boekjaar 2016 te verstrekken. DNB heeft op 28 juli 2017 de jaarrapportage van Gustaaf Adolf ontvangen. Dit betekent dat Gustaaf Adolf niet tijdig aan de last heeft voldaan en daarom dwangsommen heeft verbeurd ter hoogte van EUR 3.000,-.

Gustaaf Adolf heeft geen bezwaar aangetekend tegen de opgelegde last onder dwangsom, waardoor de last onder dwangsom inmiddels onherroepelijk is geworden.

Lees hier de volledige last onder dwangsom, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).