DNB ondertekent verklaring FX Global Code

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2017

Vandaag hebben vijftien centrale banken, waaronder ook De Nederlandsche Bank, een verbintenisverklaring ondertekend voor de FX Global Code, de nieuwe gedragscode voor de valutamarkt.

De andere ESCB-banken volgen in 2018. Alle centrale banken binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) onderschrijven deze gedragscode en zullen de naleving ervan stimuleren. Met deze verklaring geven de centrale banken aan dat zij zich als valutamarktdeelnemers zullen houden aan de principes van de gedragscode. Ze laten hiermee zien dat deze principes van groot belang zijn voor het bevorderen van een integere en effectieve valutamarkt. Om de doelstelling van de gedragscode te kunnen bereiken, zullen de centrale banken van het ESCB alle andere deelnemers aan de valutamarkt eveneens aansporen om zich aan de gedragscode te houden.

De andere ESCB-banken die de nieuwe gedragscode ondertekend hebben zijn de Europese Centrale Bank (ECB), de Nationale Bank van België, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Central Bank of Ireland, Banca d’Italia, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, Banco de Portugal, Suomen Pankki – Finlands Bank en de Sveriges Riksbank.

Toelichting
Het ESCB bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken (NCB's) van alle EU-lidstaten, ongeacht of ze de euro hebben ingevoerd. De Gedragscode voor de valutamarkten en gerelateerde documenten vindt u op  www.globalfxc.org .