DNB legt aan Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) bestuurlijke boetes op wegens het niet correct toepassen van Europese beloningsregels in 2014

Nieuwsbericht
Datum 13 februari 2020

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) drie bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal EUR 2.000.000,-. Deze boetes zijn opgelegd, omdat Rabobank de Europese beloningsregels niet correct heeft toegepast.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Rabobank op 23 februari 2015 verschillende wettelijke bepalingen ten aanzien van een beheerst beloningsbeleid heeft overtreden ten aanzien van het (prestatie)jaar 2014. Rabobank heeft:

1. aan 3 medewerkers een te hoge variabele beloning uitgekeerd (hoger dan 100% van hun vaste beloning);
2. aan 125 medewerkers de variabele beloning te vroeg uitbetaald (terwijl ten minste 40% van de variabele beloning voorwaardelijk diende te worden uitgekeerd, over een periode van ten minste drie tot vijf jaar);
3. aan deze 125 medewerkers en nog 5 andere medewerkers een variabele beloning volledig in cash uitbetaald (terwijl ten minste 50% in financiële instrumenten had moeten worden uitbetaald).

DNB heeft hiervoor op 21 januari 2020 drie bestuurlijke boetes aan Rabobank opgelegd met een gezamenlijke hoogte van EUR 2.000.000,-. Rabobank heeft kenbaar gemaakt geen rechtsmiddelen aan te wenden tegen dit boetebesluit.

Met ingang van het (prestatie)jaar 2015 voldoet Rabobank weer aan de Europese beloningsregels.

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Boete

21 januari 2020

Beslissing op bezwaar

Uitkomst beroep

Uitkomst hoger beroep

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).