MOB-rapportage 2019

Nieuwsbericht
Datum 6 mei 2020

Zoals ieder jaar heeft het MOB over 2019 een rapport gemaakt met een overzicht van de ontwikkelingen en de door het MOB bereikte resultaten in het betalingsverkeer.

In 2019 is veel aandacht besteed aan de migratie naar instant payments, de invoering van PSD2, de trend naar verdere digitalisering van het betalingsverkeer, het herijken van de visie op contant geld en het belang om het betalingsverkeer ook voor mensen in een kwetsbare positie toegankelijk te houden.

Bij het schrijven van het verslag werd ook Nederland getroffen door de coronacrisis waardoor een groot deel van het openbaar leven tot stilstand kwam. Nederland zal moeten wennen aan de 1,5 meter afstand-samenleving. Het betalingsverkeer is tijdens de coronacrisis goed blijven functioneren. Het MOB heeft het besluit van de banken om de limieten van contactloos betalen tijdelijk te verruimen, verwelkomd. Dit als belangrijke maatregel om betalen aan de toonbank zo hygi├źnisch mogelijk te laten verlopen.

U kunt dit rapport onderaan deze pagina downloaden.