DNB stelt depositogarantiestelsel officieel in werking voor rekeninghouders Icesave

Persbericht
Datum 14 oktober 2008

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 oktober 2008 het depositogarantiestelsel in werking gesteld voor rekeninghouders van het bijkantoor te Amsterdam van Landsbanki Islands hf. (Landsbanki). Landsbanki was in Nederland vooral actief onder de handelsnaam Icesave.

Icesave (Landsbanki) neemt aanvullend deel aan het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dat betekent dat naast het IJslandse garantiestelsel (tot een bedrag van maximaal EUR 20.887) ook het Nederlandse depositogarantiestelsel (voor het overige bedrag tot maximaal EUR 100.000) van toepassing kan zijn.

Zoals reeds is vermeld in een persbericht van 9 oktober j.l. hoeven rekeninghouders bij Icesave (Landsbanki) geen apart verzoek voor een uitkering in te dienen bij het IJslandse garantiestelsel. DNB draagt zorg voor de verwerking van de aanvraag en de uitkering van de vergoeding waarop recht bestaat onder de voorwaarden van het IJslandse garantiestelsel.

Op grond van het Nederlandse depositogarantiestelsel en het IJslandse garantiestelsel kan voor rekeninghouders bij Icesave (Landsbanki) onder bepaalde voorwaarden recht bestaan op een vergoeding. Deze vergoeding betreft de deposito's, zoals bijvoorbeeld de tegoeden op een spaarrekening, die rekeninghouders hebben aangehouden bij Icesave (Landsbanki). Bij een 'en/of-rekening' kunnen beide rekeninghouders aanspraak maken op een vergoeding.

De termijn voor het indienen van een aanvraag tot vergoeding bedraagt vijf maanden. Rekeninghouders kunnen uiterlijk op maandag 16 maart 2009 hun aanvraag bij DNB indienen. Verzoeken die DNB ontvangt ná deze datum worden niet in behandeling genomen.

Binnenkort ontvangen alle rekeninghouders bij Icesave (Landsbanki) nadere informatie van DNB over de wijze waarop de aanvraag voor een vergoeding kan worden ingediend en over de voorwaarden die daarvoor gelden. Rekeninghouders die uiterlijk woensdag 22 oktober a.s. nog geen bericht van DNB hebben ontvangen, worden verzocht zich schriftelijk bij DNB te melden op onderstaand adres, onder vermelding van 'Icesave'.

De verzoeken om een vergoeding onder het depositogarantiestelsel worden beoordeeld op grond van en met inachtneming van de daartoe geldende wet- en regelgeving. Zo snel mogelijk doch in beginsel uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier zal DNB aan de daarvoor in aanmerking komende rekeninghouders bij Icesave (Landsbanki) het door het Nederlandse depositogarantiestelsel en/of het IJslandse garantiestelsel gedekte bedrag van hun vordering uitkeren tot maximaal EUR 100.000 per rekeninghouder.

De Nederlandsche Bank
Postbus 98
1000 AB  AMSTERDAM 
(onder vermelding van 'Icesave')

Informatiedesk DNB
Telefoon: 0800 – 020 1068 (gratis)

Aan dit persbericht kunnen geen rechten worden ontleend

Dossier Icesave
Dossier Icesave