De Nederlandsche Bank publiceert het Overzicht Financiële Stabiliteit april 2011

Persbericht
Datum 27 april 2011

Europese schuldencrisis blijft grootste bedreiging voor financiële stabiliteit - Groei opkomende economieën drijft grondstoffenprijzen en inflatierisico op - Opkomende handel in grondstofderivaten kan tot plotselinge verliezen leiden.
Deze en andere boodschappen zijn te vinden in het vandaag gepubliceerde halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit van De Nederlandsche Bank (DNB). Met dit overzicht beoogt DNB de financiële stabiliteit in Nederland te bevorderen door middel van monitoring en identificatie van de belangrijkste risico’s voor het financiële systeem.

Bekijk het interview met Lex Hoogduin over het OFS april 2011
De Europese schuldencrisis blijft de grootste bedreiging voor de stabiliteit van de Nederlandse financiële sector. Het samenspel met andere factoren vergroot de risico's. Zo blijven verschillen tussen eurolanden toenemen, bijvoorbeeld in concurrentiepositie. Daarnaast blijft het risico aanwezig dat financiële instellingen worden geraakt door verdere prijsdalingen op Europese vastgoedmarkten. Op de Nederlandse kantorenmarkt dreigt bijvoorbeeld structurele leegstand. Om te voorkomen dat verliezen verborgen blijven, is het belangrijk dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen transparant zijn over hun investeringen in vastgoed en in landen die door de schuldenproblematiek zijn getroffen. Tevens moet de waarde van deze investeringen voorzichtig genoeg worden ingeschat.

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn de afgelopen maanden verbeterd. Door het economische herstel zijn de kapitaalbuffers van financiële instellingen aangesterkt. Het blijft echter belangrijk dat zij hun buffers verder versterken om minder kwetsbaar te worden voor nieuwe schokken. Dit zal ook worden afgedwongen door de internationaal overeengekomen strengere regelgeving, waaronder de Bazel III normen voor banken, en extra eisen aan systeemrelevante instellingen. Deze regelgeving wordt de komende jaren ingevoerd.

Het economische herstel, dat deels wordt gedreven door sterke groei in opkomende economieën, gaat gepaard met stijgingen van grondstoffenprijzen en toenemende inflatiedruk. Sommige financiële instellingen proberen te profiteren van de ontwikkelingen op grondstoffenmarkten, waarbij de opkomst van complexe producten en handelsstrategieën een risico vormt als de huidige trend plotseling keert. Tevens is door de recente economische ontwikkelingen de kans op renteschokken toegenomen. Een plotselinge stijging van de marktrente zou Nederlandse huishoudens, banken en de overheid treffen. Nederlandse huishoudens zijn hier de laatste jaren kwetsbaarder voor geworden doordat de totale uitstaande hypotheekschuld is opgelopen.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-524 3100, 06-524 96 961), Herman Lutke Schipholt (020-524 2712, 06-524 96 900) en Kees Verhagen (tel. 020-524 2272, 06-21123922).