DNB en AFM oriënteren zich op 'crowdfunding'

Persbericht
Datum 3 mei 2011

De financiële toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) hebben zich gezamenlijk georiënteerd op nieuwe financieringsmodellen die bekend staan als 'crowdfunding'.

Bij crowdfunding komen vragers en aanbieders van geld met elkaar in contact via een internetplatform. Op deze manier van financiering kunnen wettelijke bepalingen van toepassing zijn waarmee bij de opzet van deze platforms rekening moeten worden gehouden. Daarnaast kunnen risico’s voor de gebruikers bestaan.

Op basis van hun verkenning roepen de toezichthouders vooral de initiatiefnemers van dergelijke platforms op zich er goed van te vergewissen dat hun initiatief voldoet aan de relevante regelgeving.

Gebruikers van een dergelijk platform, met name consumenten die geld uitlenen, wordt aangeraden zich goed op de hoogte te stellen van de crowdfunding constructie. Voor consumenten zijn met name de garanties van belang die worden geboden voor de terugbetaling van het uitgeleende geld of het ingelegde vermogen. Voor consumenten is het daarnaast relevant of de initiatiefnemer voor het platform onder toezicht van de AFM en/of DNB staat. Alleen instellingen met een vergunning van de AFM en/of DNB staan onder toezicht. Onder toezicht staande instellingen staan in de Registers van AFM en DNB.

Zie voor meer informatie bijgaand document.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-524 3100, 06-524 96 961) en Kees Verhagen (tel. 020-524 2272, 06-21123922).