Ramingen DNB: Groei blijft gematigd, bij neerwaartse risico’s

Persbericht
Datum 14 juni 2011

In de komende jaren blijft het groeitempo van de Nederlandse economie gematigd, met een BBP-groei die stabiliseert rond 2% per jaar. Dat blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse raming van DNB die vandaag is gepubliceerd.

Door een positieve uitschieter in het eerste kwartaal zijn de economische vooruitzichten voor dit jaar licht verbeterd. DNB verwacht voor Nederland een BBP-groei van 2,2%, waar eind vorig jaar nog rekening werd gehouden met een groei van 1,6%. Parallel aan het gematigde internationale conjunctuurbeeld, zwakt ook in Nederland de conjunctuur naar verwachting af, waardoor het groeitempo in 2012 uitkomt op 1,7%. Dit hangt samen met het balansherstel, waar zowel huishoudens als de overheid voorlopig voorrang aan geven. Pas in 2013, als het binnenlandse herstel vastere vorm krijgt, trekt de groei voorzichtig aan tot 2,1%.

In de geïndustrialiseerde wereld houdt de economische groei aan, maar verloopt trager dan in eerdere expansieperiodes. In de opkomende economieën ligt de groei veel hoger en dreigt al enige tijd een situatie van oververhitting. Deze divergentie in het internationale beeld houdt belangrijke risico’s voor de Nederlandse economische vooruitzichten in. Een verslechtering van de Europese schuldencrisis – of de aanhoudende onzekerheid daarover – kan via de financiële markten doorwerken naar de reële economie van het eurogebied. Ook in andere geïndustrialiseerde landen, zoals de VS, bestaat het risico dat het economische herstel trager verloopt dan nu voorzien. De dreigende oververhitting in opkomende economieën kan tot uitdrukking komen in hogere exportprijzen en daarmee – bij ongewijzigd monetair beleid – wereldwijd tot een hogere inflatie leiden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel.nrs. 020-524 3100 en 06-524 96 961) en Herman Lutke Schipholt (tel.nrs. 020-524 2712 en 06-524 96 900).