Persbericht MOB: Nationaal Forum SEPA migratie (NFS) gaat invoering van Europese betaalstandaarden begeleiden

Persbericht
Datum 6 juli 2011

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

  • Nationaal Forum SEPA migratie (NFS) gaat invoering van Europese betaalstandaarden begeleiden.
  • Minder cash bevordert zowel veiligheid als efficiency.
  • Website Allesoverbetalen.nl vernieuwd
  • Ook op Europees niveau online betaaloplossing nodig voor internetaankopen.

Dit zijn de belangrijkste resultaten van de op 1 juli 2011 gehouden halfjaarlijkse vergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).

Nationaal Forum SEPA migratie (NFS) gaat invoering van Europese betaalstandaarden begeleiden

Het MOB heeft het Nationaal Forum Single Euro Payments Area (SEPA)-migratie (NFS) opgericht om de overgang op Europese betaalmiddelen in Nederland zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen. Binnen enkele jaren zullen de Nederlandse overschrijvingen en incasso’s vervangen worden door Europese betaalmiddelen. Op dit moment is een Europese Verordening in voorbereiding die einddata gaat stellen voor de nationale betaalmiddelen in het eurogebied. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2011 duidelijkheid ontstaan over de precieze einddata; voorstel van de Europese Commissie is begin 2013 voor de overschrijving en begin 2014 voor incasso.

De Europese betaalmiddelen bestaan nu al maar worden in Nederland nog weinig gebruikt. Op dit moment is nog slechts 1% van het Nederlandse betalingsverkeer over op de Europese overschrijving tegen 17% in Europa (april 2011). Om binnen enkele jaren volledig over te kunnen gaan zal de migratie in Nederland dus moeten versnellen. Dit betekent dat niet alleen banken maar ook bedrijven en softwareleveranciers aan de slag moeten om administraties en systemen aan te passen. Ook moeten consumenten voorbereid worden op de overgang op het International Bank Account Number (IBAN), dat straks voor alle betaalopdrachten gebruikt zal gaan worden, ook binnen Nederland.

Voor een soepele overgang is het noodzakelijk dat banken, softwareleveranciers en gebruikers van betaaldiensten samenwerken en elkaar tijdig van informatie voorzien over nieuwe standaarden. Softwareleveranciers hebben informatie nodig van banken om nieuwe pakketten tijdig voor betaaldienstgebruikers te kunnen ontwikkelen. Voor een geslaagde overgang is het bovendien van belang dat alle consumenten op tijd geïnformeerd zijn.

Om dit alles zo soepel, geordend en efficiënt mogelijk te laten verlopen, heeft het MOB het Nationaal Forum Single Euro Payments Area (SEPA)-migratie (NFS) opgericht. Het NFS brengt, geïnspireerd op de overgang naar de euro, verschillende groepen bij elkaar: aanbieders van betaaldiensten (banken), zakelijke en particuliere gebruikers, softwareleveranciers en andere ondersteunende partijen. Binnen het NFS worden afspraken gemaakt over zaken waar verschillende sectoren bij betrokken zijn. Het gaat hierbij vooral om: 

  • communicatie over SEPA
  • planning van de migratie
  • testactiviteiten
  • monitoring van de voortgang van de migratie en de communicatie
  • signaleren en bijdragen aan de oplossing van substantiële maatschappelijke migratieproblemen.

Om een zo groot mogelijke efficiency te bereiken zal het NFS aansluitend aan het MOB vergaderen, en net als het MOB ondersteund worden door een klein team vanuit de Nederlandsche Bank.

Gebruikers van betaaldiensten hoeven zeker niet te wachten op de oprichting van het NFS. Sterker nog, gebruikers die al begonnen zijn met de voorbereidingen worden aangemoedigd om hiermee door te gaan, zodat zij goed voorbereid en op tijd over kunnen gaan op Europese betaalmiddelen 

Minder cash bevordert zowel veiligheid als efficiency

Het MOB heeft in de vergadering van 1 juli kennis genomen van de een dag eerder door de Nederlandse Vereniging van Banken gepubliceerde fraudecijfers in het betalingsverkeer. De fraude verplaatst zich steeds meer naar digitale betaaldiensten zoals internetbankieren. Het aantal bankovervallen is aanzienlijk afgenomen: 26. De retailsector is nog wel in sterke mate onderhevig aan overvalrisico’s. Het bevorderen van efficiënt betalen in de vorm van meer pinnen en minder cash kan in die sector de veiligheid verder bevorderen. Daarnaast leidt het tot lagere kosten, zo bleek uit de gepresenteerde resultaten van een recent gepubliceerd onderzoek in opdracht van de Stichting Efficiënt Betalen.

Website Allesoverbetalen.nl vernieuwd

De website Alles over betalen bevat een uitgebreide hoeveelheid aan informatie over het betalingsverkeer in Nederland. Bezoekers vinden er informatie over betaalproducten, maar ook achtergrondinformatie over de efficiency, veiligheid en toegankelijkheid van betalingsverkeer. Op 1 juli 2011 is een geheel vernieuwde versie van de website gelanceerd om bezoekers naar de wensen van deze tijd informatie te bieden. Bezoek de website via: www.allesoverbetalen.nl

MOB constateert dat op Europees niveau dringend een online betaaloplossing nodig is om internetaankopen af te rekenen

Ongeveer één op de vijf Nederlanders heeft in 2010 wel eens een aankoop gedaan bij een buitenlandse webwinkel, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandsche Bank. Opvallend is dat veel Nederlanders voor het betalen van grensoverschrijdende online aankopen een veilige en goedkope betaaloplossing missen die gebruik maakt van het internetbankieren van hun eigen bank. In het onlangs gepubliceerde paper 'Online Payments in Europe' uiten Europese webwinkeliersorganisaties (waaronder het MOB-lid Thuiswinkel.org) dezelfde wens.

 

Wat is het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer?

De Minister van Financiën heeft het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in 2002 ingesteld om de maatschappelijke efficiency van het Nederlandse betalingsverkeer te bevorderen. Het MOB is breed samengesteld uit instanties die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen. De Nederlandsche Bank is voorzitter van het MOB. Het MOB komt twee keer per jaar bijeen. 

De derde SEPA-monitor, de jaarrapportage over 2010 en andere publicaties van het MOB zijn beschikbaar via de website van DNB.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Kees Verhagen (tel. 020-5242272, 0621123922) en Herman Lutke Schipholt (020-5242712, 0652496900).