Persbericht: Daling aantal valse eurobiljetten in Nederland

Persbericht
Datum 18 juli 2011

Het aantal valse eurobiljetten in Nederland is in de eerste helft van 2011 gedaald. In deze periode zijn 14.400 valse biljetten onderschept en geregistreerd, 28% minder dan de 20.000 valse biljetten die in de tweede helft van 2010 werden aangetroffen.

Voor deze daling is geen exacte verklaring te geven. Wel dragen oplettende winkeliers en de aandacht van politie en justitie bij aan de strijd tegen deze vorm van criminaliteit.

Wereldwijd is eveneens sprake van een daling van het totaal aantal valse eurobiljetten, zo meldde vanmiddag de Europese Centrale Bank (ECB) in een persbericht. In de eerste helft van 2011 werden 296.000 valse eurobiljetten aangetroffen. Dat is een afname van 19% ten opzichte van de tweede helft van 2010. De coupures die zowel in Nederland als in de rest van de wereld het meest worden vervalst, zijn de EUR 20 en EUR 50.

Het is belangrijk dat het publiek alert is en kennis heeft van de echtheidskenmerken van de eurobiljetten. Informatie hierover is onder andere te vinden op de DNB-webpagina Echtheidskenmerken van eurobankbiljetten. Deze aanwijzingen kunnen ook worden gedownload of als cd-rom worden besteld bij de Informatiedesk van DNB, tel. 0800 – 020 1068 (gratis).

Einde persbericht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Kees Verhagen, tel. nr. 020-524 2272 en 06-21123922, en Flore Kraaijeveld, tel. nr. 020-524 3091 en 06-31028660.