Benoeming Overheidscommissaris

Persbericht
Datum 19 augustus 2011

De algemene vergadering van aandeelhouders van De Nederlandsche Bank NV heeft besloten André de Jong in de hoedanigheid van commissaris van overheidswege te benoemen als lid van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank NV. Tevens is hij benoemd als lid van de Bankraad  van DNB.

De overheidscommissaris vormt een verbindingsschakel tussen regering en DNB. André de Jong (1953) is sinds 2008 voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Utrecht (PCOU) en de Willibrord Stichting. Daarvoor was hij in diverse functies werkzaam bij het ministerie van Financiën. De laatste vijf jaar als Directeur-Generaal Rijksbegroting.

Einde persbericht

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Flore Kraaijeveld (020- 524 3091, 06-3102 8860), Herman Lutke Schipholt (020-524 2712, 06-524 96 900) en Kees Verhagen (020-524 2272, 06-2112 3922).