Persbericht NFS: NFS stelt SEPA migratieplan Nederland vast

Persbericht
Datum 2 december 2011

Op 30 november heeft de eerste vergadering van het Nationaal Forum SEPA-migratie ( NFS ) plaatsgevonden. SEPA staat voor Single Euro Payments Area, de uniforme Europese betaalmarkt. Het NFS heeft het nationaal SEPA Migratieplan goedgekeurd als vertrekpunt voor de invoering van het nieuwe betalen in Nederland.

De komende maanden wordt het plan definitief gemaakt als ook de betreffende wetgeving die nu in Europa wordt afgerond, finaal is geworden. De overgang op de nieuwe betaalmiddelen is een groot en complex nationaal project waarvoor alle betrokken stakeholders, mede vanwege de onderlinge afhankelijkheden, nauw samenwerken.

Het nationaal Migratieplan is gepubliceerd op de website van DNB. De bedoeling is om in het voorjaar van 2012 te starten met een nationale communicatiecampagne om consumenten en bedrijven vertrouwd te maken met het gebruik van het langere bankrekeningnummer (International Bank Account Number; IBAN) en bedrijven en overheidsorganisaties te ondersteunen bij hun overgang naar SEPA.

Voor de status van SEPA-migratie van Nederland wordt verwezen naar de vierde SEPA Migratiemonitor van het najaar 2011 die is gepubliceerd op de website van DNB. Voorts zijn de resultaten bekend gemaakt van het grensoverschrijdende betaalgedrag door Nederlanders in 2010. Nederlanders vertrouwen steeds meer op hun betaalpas in binnen- en buitenland.

Wat is het Nationaal Forum SEPA-migratie?   

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft op 1 juli 2011 het Nationaal Forum SEPA-migratie opgericht om de overgang naar de Europese betaalmiddelen zo soepel en efficiƫnt mogelijk te laten verlopen. Het NFS is breed samengesteld uit organisaties van aanbieders, gebruikers, de softwarebranche en intermediairs in het betalingsverkeer.

De Nederlandsche Bank is voorzitter en verzorgt de secretariaatsfunctie. Het NFS komt meerdere keren per jaar bijeen.

Het Nationaal SEPA Migratieplan, de vierde SEPA migratiemonitor najaar 2011 en het onderzoek grensoverschrijdend betaalgedrag door Nederlanders in 2010 zijn gepubliceerd op de website van DNB.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Flore Kraaijeveld (020- 524 3091, 06-3102 8860) en Kees Verhagen (020-524 2272, 06-2112 3922).