MOB achter uitkomsten Derde Evaluatie Overstapservice 2011

Persbericht
Datum 2 december 2011

 

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

  • schaart zich achter de uitkomsten van de Derde Evaluatie Overstapservice 2011: Eenvoudig veranderd van betaalrekening
  • vraagt aandacht voor zogenoemde 'micropayments'
  • houdt de vinger aan de pols wat betreft de beschikbaarheid van pinnen.

Dit zijn de belangrijkste resultaten van de op 30 november 2011 gehouden Najaarsvergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.

MOB schaart zich achter de uitkomsten van de Derde Evaluatie Overstapservice 2011: Eenvoudig veranderd van betaalrekening.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer heeft geconstateerd dat de doelstelling van de Overstapservice ruim wordt gehaald:

  • gebruikers geven de service gemiddeld een 8,5 en de belangrijkste beweegreden om van de service gebruik te maken is het gemak
  • aanmelden voor de service kan rechtstreeks bij de nieuwe bank, meestal bij het openen van een nieuwe rekening
  • opvallend is dat de belangrijkste beweegreden om een nieuwe betaalrekening bij een andere bank te openen, niet zozeer de betaaldienstverlening is maar vooral het algemene beleid van een bank, bijvoorbeeld ten aanzien van beleggingen of bonussen.

Het MOB vraagt aandacht voor zogenoemde 'micropayments'.

Voor het legaal aanschaffen van muziek, beeld of games is een snel, eenvoudig en betaalbaar betaalsysteem (in verhouding tot betalingen van EUR 0,01 tot EUR 5) noodzakelijk. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer vraagt hier aandacht voor en doet een algemene oproep aan de betaaldienstaanbieders om in de behoefte te voorzien. De media-industrie wordt gevraagd om over haar eisen en wensen met betaaldienstaanbieders in gesprek te gaan.

Het MOB houdt de vinger aan de pols wat betreft de beschikbaarheid pinnen.

De pinbetaalketen bestaat uit een groot aantal schakels, dat nodig zijn om een succesvolle betaaltransactie mogelijk te maken. Het steeds groter wordende aandeel elektronische transacties in het toonbankbetalingsverkeer stelt hoge eisen aan de beschikbaarheid van de betaalketen. Verstoringen leiden tot directe schade voor ondernemers als gevolg van misgelopen omzet en brengen de veiligheid in de winkels in gevaar. Het Maatschappelijk Overleg betalingsverkeer houdt de vinger aan de pols wat betreft de beschikbaarheid van het pinnen.

Wat is het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer?

De Minister van Financiƫn heeft het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in 2002 ingesteld om de maatschappelijke efficiency van het Nederlandse betalingsverkeer te bevorderen. Het MOB is breed samengesteld uit instanties die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen. De Nederlandsche Bank is voorzitter en verzorgt de secretariaatsfunctie. Het MOB komt twee keer per jaar bijeen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Flore Kraaijeveld (020- 524 3091, 06-3102 8860).