Herkapitalisatietest van Europese banken

Persbericht
Datum 8 december 2011

ING Bank, Rabobank, ABN Amro en SNS Bank hebben onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) deelgenomen aan de door de European Banking Authority (EBA) gecoördineerde herkapitalisatietest van Europese banken, zoals goedgekeurd door de Europese Raad op 26 oktober 2011. Aan de herkapitalisatie exercitie namen in totaal 71 Europese banken deel. De Nederlandse banken doorstaan deze kapitaalexercitie goed. Nederlandse banken hebben relatief beperkte uitzettingen op risicovolle Europese overheden.

Het doel van de herkapitalisatietest van banken is om de financiële weerbaarheid van banken te herstellen als onderdeel van een breder pakket maatregelen om de schuldencrisis op te lossen, zoals overeengekomen op 26 oktober. Banken dienen waar nodig aanvullende kapitaalbuffers aan te trekken voor de uitzettingen die zij hebben op Europese overheden. Deze tijdelijke en éénmalige kapitaalbuffers moeten groot genoeg zijn om de afwaardering van alle uitzettingen op Europese overheden tegen de koersen van eind september 2011 te kunnen opvangen. Daarnaast vereist deze exercitie dat de kapitaalbuffer van banken groot genoeg is om te voldoen aan een core tier 1-ratio van 9% per eind juni 2012. In deze solvabiliteitsratio wordt alleen kapitaal van de hoogste kwaliteit meegeteld.

Deze exercitie is geen stresstest zoals de stresstest waarover door EBA en de banken in juli 2011 is gepubliceerd; er is namelijk geen sprake van de doorrekening van een economisch verliesscenario, met bijvoorbeeld een daling van de economische groei en een daling van de aandelen-, en vastgoedprijzen. Er vindt alleen een herwaardering van de huidige balans plaats op basis van de marktwaarde van de uitzettingen op Europese overheden. Daarom is de vereiste minimale kapitaalratio ook aanzienlijk hoger (9%) dan bij de Europese stresstest van juli 2011 (5%).

De gebruikte methodologie in deze exercitie is openbaar en terug te vinden op de EBA website. De resultaten van de berekeningen van de banken zijn grondig getoetst op juistheid en consistentie door zowel DNB als EBA. Banken geven middels een eigen publicatie inzicht in hun individuele resultaten.

 

Instelling

Kapitaalstekort
(in € miljoen)

ING Bank N.V.

0

Rabobank

0

ABN Amro Bank N.V.

0

SNS Bank N.V.

159

 

Instellingen waarvoor deze exercitie tot een kapitaalstekort leidt ten opzichte van de norm van 9%, zullen op korte termijn een plan indienen bij de nationale toezichthouder, waarin de instelling aangeeft welke maatregelen zij zal treffen om in juni 2012 aan de vereiste core tier 1-ratio van 9% te voldoen.