Ramingen DNB: Economie komt vrijwel tot stilstand

Persbericht
Datum 9 december 2011

De Nederlandse economie komt volgend jaar vrijwel tot stilstand. De bbp-groei daalt tot 0,2% en de werkloosheid loopt op naar 5,3% in 2012. De economische ontwikkelingen zijn echter afhankelijk van het verloop van de Europese schuldencrisis. Bij een snelle en daadkrachtige aanpak van de crisis kan de economie via vertrouwensherstel volgend jaar al een positieve impuls krijgen. Dat blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse raming van DNB die vandaag is gepubliceerd.

De Nederlandse bbp-groei (bruto binnenlands product) over 2011-2013 komt veel lager uit dan een half jaar geleden werd verwacht. DNB voorziet voor dit jaar nog een groei van 1,4%, maar in de tweede helft van dit jaar komt de economie in een technische recessie (twee kwartalen met negatieve groei). In 2012 valt de groei zelfs bijna geheel weg (0,2%). Daarna kan de bbp-groei voorzichtig aantrekken tot 1,3% in 2013. De werkloosheid loopt op naar 5,3% volgend jaar en bijna 6% in 2013.

De sombere groeivooruitzichten zijn het resultaat van de lagere groei van de wereldhandel en het toegenomen vertrouwensverlies bij bedrijven en consumenten. Huishoudens zijn daarbij geneigd tot meer besparingen, omdat hun financiële situatie verslechtert, vooral door de dalende woningprijzen.

Het overheidstekort verbetert eerst van 4,4% bbp in 2011 tot 3,5% bbp in 2012. De neergaande conjunctuur drukt echter de overheidsinkomsten en mede daardoor treedt in 2013 een verslechtering van het tekort op tot 3,7% bbp. Daarmee wordt de zogenoemde signaalmarge overschreden. De begrotingsregels schrijven in dat geval extra bezuinigingen voor.

De ongewisse afloop van de Europese schuldencrisis leidt tot buitengewoon grote onzekerheid. Uitgangspunt voor deze raming is dat de schuldencrisis op den duur en zonder grote schokken tot een oplossing komt. Een onordelijke afloop van de crisis is denkbaar, maar dit valt buiten de gebruikelijke modelrelaties en –scenario's die worden gebruikt in deze halfjaarlijkse ramingen. Op korte termijn zullen nu beslissingen worden genomen die cruciaal zijn voor het functioneren van de EMU. Bij een snelle en daadkrachtige aanpak van de schuldencrisis kan de economie via vertrouwensherstel al volgend jaar een positieve impuls krijgen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Flore Kraaijeveld (tel.nrs. 020 524 3091 en 06 3102 8660) en Kees Verhagen (tel.nrs. 020 524 2272 en 06 2112 3922).