Daling aantal valse eurobiljetten in Nederland

Persbericht
Datum 17 januari 2011

In 2010 is het aantal valse eurobiljetten in Nederland gedaald. In totaal zijn 39.600 valse eurobiljetten onderschept en geregistreerd. Dat is 28% minder dan de 54.900 valse eurobiljetten die in 2009 werden aangetroffen.

Voor het eerst in drie kalenderjaren is het aantal aangetroffen valse eurobiljetten in Nederland afgenomen. De daling was in de tweede jaarhelft van 2009 begonnen. Oplettende winkeliers en de aandacht van politie en justitie hebben mede bijgedragen in de strijd tegen deze vorm van criminaliteit.

Ook wereldwijd is het aantal valse eurobiljetten afgenomen. De Europese Centrale Bank meldde vanmorgen in een persbericht dat het afgelopen jaar 751.000 valse eurobiljetten zijn aangetroffen, een afname van 13% ten opzichte van 2009. Zowel in Nederland als in de rest van de wereld worden valse EUR 50-biljetten het meest aangetroffen, gevolgd door valse EUR 20-biljetten.

Het is belangrijk dat het publiek alert is en kennis heeft van de echtheidskenmerken van de eurobiljetten. Informatie hierover is onder meer te vinden op de webpagina Echtheidskenmerken van eurobankbiljetten. Deze aanwijzingen kunnen ook worden gedownload of als cd-rom worden besteld bij de Informatiedesk van DNB, tel. 0800 – 020 1068 (gratis).

Einde persbericht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans, tel.nr. 020-524 3100 en 06-524 96 961, en Herman Lutke Schipholt, tel.nr. 020-524 2712 en 06-524 96 900.