Reactie De Nederlandsche Bank op rapport van de Commissie De Wit

Persbericht
Datum 11 april 2012

Met buitengewone waardering voor de werkzaamheden van de parlementaire enquêtecommissie De Wit heeft de Nederlandsche Bank (DNB) kennis genomen van haar rapport dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het rapport neemt de Commissie De Wit de exceptionele crisismaatregelen onder de loep die de Nederlandse autoriteiten namen van september 2008 tot en met januari 2009. Deze zijn genomen in een ongekend hectische periode waarin de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel op het spel stond, maar uiteindelijk kon worden behouden. De grote inzet van publieke middelen waarmee dit gepaard ging, rechtvaardigt dit indringende onderzoek.
 
DNB bestudeert op dit moment het rapport en de aanbevelingen van de Commissie. DNB zal bezien of additionele maatregelen nodig zijn naast de lessen die DNB al heeft getrokken uit de crisis en de diverse onderzoeken die sindsdien zijn uitgevoerd. Nu is eerst het parlement aan het woord. DNB volgt de parlementaire behandeling van het rapport vanzelfsprekend op de voet.

 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Herman Lutke Schipholt (tel.nrs. 020-524 2712 en 06-524 96 900), Kees Verhagen (tel.nrs. 020-524 2272, en 06-211 23 922), Flore Kraaijeveld (tel. nrs. 020-524 3091 en 06-3102 8660) en Remko Vellenga (tel. nrs. 020 – 524 2712 en 06-524 96 574).