DNB anticipeert op Solvency II voor verzekeraars

Persbericht
Datum 2 juli 2012

Gelet op de voortdurende uitzonderlijke marktomstandigheden en de gebrekkige liquiditeit in het lange eind van de markt, past DNB, na overleg met het Verbond van Verzekeraars, de rentecurve voor verzekeraars aan.

Het betreft een aanpassing van de extrapolatiemethode van de rentecurve met behulp van een Ultimate Forward Rate (UFR), waarbij de eenjarige forward rates vanaf looptijd 20 jaar in 40 jaar convergeren naar een UFR van 4,2%. Het gevolg hiervan is een meer stabiele rente voor lange looptijden, waardoor de solvabiliteitspositie van verzekeraars minder fluctueert. Hiermee anticipeert DNB op Solvency II voor verzekeraars.

Beoogd wordt deze aanpassing door te voeren in de rentecurve die verzekeraars gebruiken voor de bepaling van de solvabiliteitspositie vanaf ultimo tweede kwartaal 2012. DNB verwacht onverkort van verzekeraars terughoudendheid in dividenduitkeringen en maatregelen ter versterking van hun kapitaalpositie.

Voor pensioenfondsen blijft de methode voor bepaling van de rentecurve per 30 juni ongewijzigd. SZW overlegt met de pensioensector en DNB over het eventueel op een evenwichtige wijze naar voren halen van onderdelen van het nieuwe toezichtkader voor pensioenfondsen langs het door de minister van SZW aangekondigde tijdpad.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Remko Vellenga tel. nrs. 020 – 524 2712 en 06-524 96 574

Herman Lutke Schipholt, tel.nrs. 020-524 2712 en 06-524 96 900