UWV als eerste grote organisatie over op IBAN

Persbericht
Datum 17 juli 2012

Als eerste grote organisatie in Nederland maakt UWV vanaf deze maand voor alle betalingen gebruik van IBAN als rekeningnummer. Frank Elderson, directeur DNB en voorzitter van het Nationaal Forum SEPA-Migratie (NFS), complimenteerde de organisatie vandaag met deze mijlpaal door de overhandiging van een plaquette aan José Lazeroms, lid Raad van Bestuur van UWV. “Met de vroegtijdige overgang naar IBAN is UWV een voorbeeld voor veel andere bedrijven die de stap nog moeten zetten. We kunnen de ervaring van UWV goed benutten in het vervolg van het migratietraject”, aldus Elderson. Zo blijkt uit onderzoek dat slechts 22 procent van de ondernemers uit het MKB weet welke acties zij moeten ondernemen.

“We zijn als Nationaal Forum SEPA-Migratie verheugd dat UWV deze belangrijke stap al heeft gezet”, zo stelde Elderson. “Veel bedrijven zijn nog niet zo ver of zelfs nog niet gestart. Het is van groot belang dat zij de impact niet onderschatten en tijdig de noodzakelijke stappen zetten.”

“Het lijkt een relatief kleine technische aanpassing, een langer rekeningnummer, maar het is een organisatorisch complexe verandering”, aldus José Lazeroms. Ruim 40 administraties en systemen zijn aangepast om te kunnen werken met het langere rekeningnummer, een project dat anderhalf jaar in beslag heeft genomen. Lazeroms: “Later starten was voor ons geen optie, omdat we aan dit project wilden werken zonder de druk van een deadline. We hebben zodoende alle risico’s kunnen uitsluiten. Er zijn immers meer dan 1 miljoen mensen afhankelijk van onze betalingen.”

De intensieve samenwerking van UWV met de huisbankier ING was van belang om dit project te doen slagen. “Maar hoewel de samenwerking met de banken en softwarebedrijven van belang is, moet je uiteindelijk wel zelf aan de slag als organisatie”, benadrukt Lazeroms. De overgang vond vooral achter de schermen plaats en is geruisloos verlopen: zo heeft UWV de rekeningnummers van bestaande klanten zelf omgezet. Aan nieuwe klanten wordt sinds kort gevraagd om hun IBAN door te geven als zij zich inschrijven.

Gezamenlijke betaalmarkt

UWV over op IBAN

Achtergrond van de overgang op IBAN is dat Europa op weg is naar een gezamenlijke betaalmarkt (SEPA: Single Euro Payments Area). Naast de omzetting van het huidige rekeningnummer naar IBAN worden ook betaalmiddelen als overschrijvingen en incasso’s aangepast. Als bedrijven niet binnen uiterlijk anderhalf jaar hun administratie, software en bedrijfsvoering hierop hebben aangepast, kunnen zij straks geen gebruik meer maken van het girale betalingsverkeer. VNO –NCW en MKB Nederland adviseren ondernemers dan ook om dit jaar, en liefst deze zomer, een inventarisatie te maken van de gevolgen van IBAN voor het bedrijf en welke acties nodig zijn om op tijd klaar te zijn. Ook is het van belang om indien nodig tijdig de ondersteuning van banken en softwareleveranciers in te schakelen. Op http://www.overopiban.nl/ is voor bedrijven en organisaties een checklist te vinden met de te nemen acties.

Nationaal Migratieplan: gefaseerde overgang op weg naar 1 februari 2014

De IBAN-migratie wordt in Nederland begeleid door het NFS. In het Nationaal Forum SEPA-Migratie zitten vertegenwoordigers van banken, bedrijven, consumenten, overheden, softwareleveranciers en andere organisaties. Zij maken afspraken over de migratie van de Nederlandse betaalmarkt. Het NFS is door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) opgericht om de overgang naar IBAN/SEPA goed te organiseren met commitment van betrokken partijen. Het NFS staat onder voorzitterschap van de Nederlandsche Bank. Voor de migratie is een Nationaal Migratieplan opgesteld: de migratie naar nieuwe standaarden gaat de komende jaren gefaseerd plaatsvinden en dit plan geeft inzicht in de planning van de migratie van brede groepen gebruikers. Dit voorjaar is de Nederlandsche Bank, namens het NFS, de voorlichtingscampagne OveropIBAN gestart om consumenten en bedrijven te informeren over alle veranderingen.

 

Noot voor de redactie
De IBAN-migratie wordt in Nederland begeleid door het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS). Hierin zitten vertegenwoordigers van banken, bedrijven, consumenten, overheden, softwareleveranciers en andere organisaties. Zij maken afspraken over de migratie van de Nederlandse betaalmarkt. Het NFS is door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) opgericht om de overgang naar IBAN/SEPA goed te organiseren met commitment van betrokken partijen. Het NFS staat onder voorzitterschap van de Nederlandsche Bank.