Kees Goudswaard (Universiteit Leiden) benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank (DNB)

Persbericht
Datum 11 september 2012

De aandeelhouder van de Nederlandsche Bank, de Staat der Nederlanden, heeft Kees Goudswaard, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, per 1 oktober 2012 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank.

De heer Goudswaard werd in 2000 benoemd tot hoogleraar toegepaste economie alsmede hoofd Afdeling Economie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij sinds 1995 werkzaam als bijzonder hoogleraar sociale zekerheid. Als nevenfuncties bekleedde Goudswaard onder meer de positie van Kroonlid Sociaal-Economische Raad (1994-2008), alwaar hij van 2000 tot 2006 ook lid was van het Dagelijks Bestuur. In 2010 was hij voorzitter van de commissie die het kabinet adviseerde over de toekomst van het pensioenstelsel. De grote kennis van de heer Goudswaard van het Nederlandse pensioenstelsel en de partijen daarbinnen, de overheidsfinanci├źn en sociaal-economische vraagstukken is zeer relevant voor de Nederlandsche Bank.

De heer Goudswaard studeerde algemene economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.