Kabinet stuurt brief septemberpakket pensioenen naar Tweede Kamer

Persbericht
Datum 24 september 2012

Het kabinet heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin nader wordt aangegeven hoe het beoogde nieuwe financiële toezichtkader voor pensioenen kan worden betrokken bij de vaststelling van de premies voor 2013 en de eventueel in dat jaar door te voeren kortingen.

Dit zogenoemde septemberpakket is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB). In vervolg op het vandaag gepubliceerde pakket, zal DNB uiterlijk 3 oktober de rentetermijnstructuur per eind september publiceren op basis van de nieuwe rentesystematiek voor pensioenfondsen. Hierbij zal ook de gevolgde methodiek in detail worden toegelicht.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerders van DNB:

Tobias Oudejans: tel. nrs. 020-524 3100 en 06-524 96961
Remko Vellenga: tel. nrs. 020–524 2712 en 06–524 96574
Flore Kraaijeveld: tel. nrs. 020-524 3091 en 06-3102 8660