Persbericht: Daling aantal valse eurobiljetten in Nederland.

Persbericht
Datum 16 januari 2012

In 2011 is het aantal valse eurobiljetten in Nederland opnieuw gedaald. In totaal zijn 29.700 valse eurobiljetten onderschept en geregistreerd. Dat is 25% minder dan de 39.600 valse eurobiljetten die in 2010 werden aangetroffen. In 2010 nam het aantal valse biljetten ook al af met 28%. 

Voor de daling is geen exacte verklaring te geven. Wel dragen oplettende winkeliers en de aandacht van politie en justitie bij aan de strijd tegen deze vorm van criminaliteit.

Ook wereldwijd is het aantal valse eurobiljetten afgenomen. De Europese Centrale Bank meldde vanmorgen in een persbericht dat het afgelopen jaar 606.000 valse eurobiljetten zijn aangetroffen, een afname van 19% ten opzichte van 2010. De meeste valse bankbiljetten die zowel in Nederland als in de andere Europese landen het meest uit circulatie worden gehaald betreffen de coupures EUR 20 en EUR 50.

Het is belangrijk dat het publiek alert is en kennis heeft van de echtheidskenmerken van de eurobiljetten. Om te helpen heeft De Nederlandsche Bank de 'Eurobiljet app' geïntroduceerd die in vier stappen laat zien hoe u een eurobiljet kunt controleren. Meer informatie hierover kunt u vinden op de webpagina Echtheidskenmerken van eurobankbiljetten.

Einde persbericht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Kees Verhagen, tel. nr. 020-524 2272 en 06-21123922, en Flore Kraaijeveld, tel. nr. 020-524 3091 en 06-31028660.