Persbericht: Bekendmaking onteigening SNS REAAL en SNS BANK

Persbericht
Datum 1 februari 2013

De minister van Financiën heeft in overeenstemming met de minister-president en in nauw overleg met de Nederlandsche Bank (DNB) SNS REAAL genationaliseerd. Het spaargeld van klanten is veilig en de dienstverlening van SNS REAAL is gewaarborgd. Met de ingreep zijn grote problemen voor de financiële stabiliteit en de economie voorkomen.