Persbericht: DNB past UFR-methodiek rentecurve pensioenfondsen niet aan vóór 2015

Persbericht
Datum 1 oktober 2013

De Nederlandsche Bank (DNB) zal de wijze waarop de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR) wordt toegepast in de rentetermijnstructuur voor de waardering van pensioenverplichtingen, met het oog op overgangsjaar 2014 niet aanpassen vóór januari 2015, dat wil zeggen de ingang van het nieuwe financieel toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen.

DNB volgt daarmee de voorkeur van het kabinet naar aanleiding van het advies over de UFR-methodiek voor pensioenfondsen. Dit advies, dat is uitgebracht door de ‘Commissie UFR’ onder leiding van mr. Drs. T.W. Langejan, is vandaag door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd. DNB heeft  kennis genomen van het advies van de commissie UFR, en spreekt haar waardering uit voor de gevolgde werkwijze en heldere onderbouwing.
 
De Ultimate Forward Rate voor pensioenfondsen, die vorig jaar is ingevoerd bij het zogeheten Septemberpakket Pensioenen, speelt een belangrijke rol bij de waardering van de verplichtingen van pensioenfondsen op de lange termijn. De pensioenverplichtingen worden met de UFR minder gevoelig voor schommelingen en mogelijke verstoringen in de lange rente.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (020-524 3100, 06-524 96 961).