DNB neemt maatregelen bij Rabobank wegens Libor affaire

Persbericht
Datum 29 oktober 2013

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft actie ondernomen bij Rabobank naar aanleiding van misdragingen bij de totstandkoming van de Libor (London Interbank Offered Rate) en Euribor (Euro Interbank Offered Rate) tarieven. Op aandringen van DNB heeft Rabobank disciplinaire maatregelen in de organisatie doorgevoerd en zijn bonussen ingetrokken. Ook heeft Rabobank in nauw overleg met DNB het initiatief genomen om de interne organisatie te versterken om voortaan dergelijke gebeurtenissen te voorkomen en de bedrijfscultuur te verbeteren. Naast deze maatregelen betaalt Rabobank 70 miljoen euro in het kader van een transactie met het Openbaar Ministerie (OM) ter afwikkeling van het Libor en Euribor dossier. DNB en het OM hebben hun acties op elkaar afgestemd ten behoeve van een gezamenlijk Nederlands overheidsoptreden. DNB heeft zich als prudentieel toezichthouder gericht op (herstel)maatregelen en het OM heeft zich als strafrechtelijke autoriteit gericht op een punitieve sanctie.

Interne bedrijfsvoering was niet op orde blijkt uit onderzoek DNB (i.s.m. AFM)

DNB heeft een omvangrijk onderzoek uitgevoerd, waaraan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd. Uit het onderzoek van DNB blijkt dat Rabobank haar interne organisatie niet goed op orde had. Zo konden er misdragingen plaatsvinden bij het doorgeven van tarieven voor Libor en Euribor. DNB meent dat in de periode van 2006 tot eind 2012 sprake is van ernstige overtredingen van de regels om de beheerste en integere bedrijfsvoering op orde te hebben. Rabobank heeft volledige medewerking verleend aan dit onderzoek.

Versterking bedrijfsvoering Rabobank

Om voortaan dergelijke gebeurtenissen te voorkomen heeft Rabobank in nauw overleg met DNB een pakket aan maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering te versterken. Rabobank heeft een nieuwe Libor procedure en ingrijpende herstelmaatregelen doorgevoerd, onder andere twee wereldwijde veranderprogramma’s: één over cultuur en gedrag en één ter versterking van compliance en riskmanagement binnen de bank.

Disciplinaire en bonusmaatregelen bij Rabobank

Op aandringen van DNB heeft Rabobank tevens aanvullende disciplinaire maatregelen genomen tegen handelaren en (senior) managers. Verschillende verantwoordelijke handelaren en managers zijn uit dienst getreden of hebben een lagere functie zonder vergelijkbare managementverantwoordelijkheden gekregen. Ook worden bonussen aan deze groep ingetrokken. Het gaat hier om in totaal ruim 4 miljoen euro aan bonussen. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur gezamenlijk al haar nog niet uitbetaalde bonussen van de afgelopen jaren, ter hoogte van 2 miljoen euro, ingeleverd.

Streng toezicht om kans op herhaling te verkleinen

In het kader van het prudentieel toezicht van DNB zijn toekomstgerichte herstelmaatregelen van cruciaal belang omdat daarmee risico’s daadwerkelijk kunnen worden aangepakt. DNB volgt de invoering van de verschillende maatregelen nauwgezet en intensiveert haar toezicht indien nodig.

Toekomst Rabobank

DNB respecteert de beslissing van de heer Moerland om per vandaag terug te treden als bestuursvoorzitter van Rabobank Groep. DNB verwacht dat Rabobank met de heer Minderhoud als interim bestuursvoorzitter en twee nieuwe bestuursleden, de verbetertrajecten – die mede naar aanleiding van het Libor onderzoek zijn gestart – met daadkracht zal voortzetten.

Gelijktijdig optreden met binnenlandse en buitenlandse autoriteiten

Naast DNB (i.s.m. AFM) en het OM hebben ook de Amerikaanse DoJ en CFTC, de Britse FCA en de Japanse JFSA onderzoeken verricht en maatregelen opgelegd in verband met de Libor affaire binnen Rabobank. DNB heeft als toezichthouder op de thuismarkt van Rabobank in goede samenwerking met deze instanties meegewerkt aan de coördinatie van de gelijktijdige publicatie van deze maatregelen. Een samenvatting van de onderzoeksbevindingen van DNB kunt u vinden op de website van Rabobank.

Voor meer informatie over de bevindingen en maatregelen van het OM en de buitenlandse autoriteiten verwijst DNB naar de desbetreffende websites:

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ben Feiertag (tel. 020-524 2304, 06-52496142, B.J.Feiertag@dnb.nl).

 

For English follow this link