MOB-vergadering: uniforme regels voor veilig elektronisch bankieren en betalen

Persbericht
Datum 27 november 2013

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met de Consumentenbond regels opgesteld voor veilig elektronisch bankieren en betalen. Dit is een van de belangrijkste punten die in de vergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) op 21 november 2013 is besproken.

De volgende punten zijn onder meer aan de orde gesteld tijdens de MOB-vergadering:

  • Mede na een oproep van het MOB, heeft de Nederlandse Vereniging van Banken samen met de Consumentenbond uniforme regels opgesteld voor particulieren voor veilig elektronisch bankieren en betalen.
  • Het MOB constateert in haar driejaarlijkse ‘Bereikbaarheidsmonitor’ dat zowel consumenten als mkb-ondernemers tevreden zijn over de bereikbaarheid van bank- en betaaldiensten. 
  • Het MOB houdt de vinger aan de pols wat betreft de robuustheid van het elektronische betalingsverkeer.
  • Het MOB zal samen met de stakeholders verder kijken naar de mogelijkheden om uiteindelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag elektronisch te kunnen betalen en ontvangen.

Na een oproep van het MOB heeft de Nederlandse Vereniging van Banken in samenwerking met de Consumentenbond uniforme veiligheidsregels voor particulieren opgesteld voor veilig elektronisch bankieren  en betalen. 
De behoefte aan transparante en consistente uniforme veiligheidsregels voor het  elektronische betalingsverkeer van particulieren is een belangrijk aandachtspunt voor het MOB geweest. De totstandkoming hiervan is een belangrijke stap vooruit. Als consumenten de regels naleven kunnen zij er zeker van zijn  dat zij het bedrag vergoed krijgen wanneer zonder hun toestemming geld van hun rekening is gehaald. De veiligheidsregels gaan in per 1 januari 2014. Banken blijven onveranderd verantwoordelijk voor de bewijslast.

Het MOB constateert in haar driejaarlijkse ‘bereikbaarheidsmonitor’ dat zowel consumenten als mkb-ondernemers tevreden zijn over  de bereikbaarheid van bank- en betaaldiensten.  
Consumenten waarderen de bereikbaarheid en toegankelijkheid gemiddeld met een 7,5-7,7. Ondernemers geven een 7,3 voor de bereikbaarheid en een 7,4 voor de gebruikersvriendelijkheid. Wat consumenten betreft is geconcludeerd dat blijvend aandacht nodig is voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals ouderen, mensen met een beperking en mensen zonder internetaansluiting. Ondernemers vragen vooral aandacht voor de veiligheid van de omgeving van de afstortautomaat. Bij het omvormen van het kantorennetwerk van banken wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid en bereikbaarheid. Waar knelpunten (dreigen te) ontstaan komen lokaal maatwerkoplossingen. 

Het MOB zal evalueren in hoeverre afgesproken verbeteringen doorgevoerd zijn in het rapport ‘Analyse robuustheid van het elektronische betalingsverkeer’
Op verzoek van het MOB en mede naar de aanleiding van de verstoringen van het betalingsverkeer in april is er een analyse uitgevoerd naar de robuustheid van het betalingsverkeer in Nederland. De breed gedragen conclusie bevestigt dat het Nederlands betalingsverkeer robuust is. Op drie gebieden wordt nog gewerkt aan verdere verbeteringen: dit betreft internetbankieren, Ideal en de pinbetaling. Het MOB houdt de vinger aan de pols en blijft actief volgen in hoeverre afgesproken verbeteringen zijn doorgevoerd.
 
Het MOB wil samen met de stakeholders kijken naar de mogelijkheden  om uiteindelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag elektronisch te kunnen betalen en ontvangen.
Aangezien er tegenwoordig steeds meer online wordt gekocht en ook de koopzondag steeds gebruikelijker wordt, is de wens ontstaan om ook betalingen zeven dagen per week, 24 uur per dag te kunnen afwikkelen. Een eerste verkenning naar de wens voor een dergelijke uitbreiding van het betalingsverkeer is inmiddels uitgevoerd. Hieruit blijkt dat dit complex is, maar niet onmogelijk. Als vervolgstap zal een voorstel worden opgesteld hoe kan worden gekomen tot een verantwoorde stapsgewijze invoering van een systeem van 24/7 betalen en ontvangen en op welke termijn dit eventueel kan worden gerealiseerd.

Bovenstaande punten zijn de belangrijkste uitkomsten van de MOB-vergadering op 21 november 2013.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een woordvoerder van DNB: Remko Vellenga: tel. nrs. 020-524 2272 en 06-52496574