Persbericht: Reactie DNB op rapport van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal

Persbericht
Datum 23 januari 2014

De raad van commissarissen van de Nederlandsche Bank (DNB) en de minister van Financiën hebben gezamenlijk opdracht verleend tot een evaluatie van de nationalisatie van SNS Reaal op 1 februari 2013. De Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal – bestaande uit de heren mr. R.J. Hoekstra en dr. J.M.G. Frijns – heeft vandaag het rapport aan de opdrachtgevers aangeboden. DNB heeft inmiddels kennis genomen van het rapport en is onder de indruk van de grondigheid waarmee het onderzoek is gedaan.

De nationalisatie van SNS Reaal vond plaats op basis van de nieuwe Interventiewet van juni 2012. De Commissie doet op basis van deze eerste ervaring met de nieuwe wet aanbevelingen op het gebied van samenwerking, communicatie tussen overheidsinstanties, governance en nadere wetgeving. De slotconclusie van de Evaluatiecommissie is dat de keuze voor nationalisatie goed te verdedigen is.
 
DNB bestudeert op dit moment het rapport en de aanbevelingen van de Commissie, en zal een inhoudelijke reactie aan de minister van Financiën geven. De minister van Financiën is voornemens de Tweede en Eerste Kamer op korte termijn een kabinetsreactie te sturen met daarbij de inhoudelijke reactie van DNB.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Herman Lutke Schipholt, telefoon 020 524 2712, mobiel 06 524 96 900.