DNB-directeur Joanne Kellermann ziet af van nieuwe termijn

Persbericht
Datum 6 juni 2014

Mevrouw mr. A. Joanne Kellermann stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe zittingstermijn van zeven jaar als directielid van de Nederlandsche Bank (DNB). Haar besluit is ingegeven door persoonlijke redenen. 'Nu de financiële crisis wat geluwd is en de sector in rustiger vaarwater terecht is gekomen, is dit voor mij een natuurlijk moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan’. De huidige termijn van Joanne Kellermann loopt door tot 1 november 2014.

DNB-directeur Joanne Kellermann

De directie en Raad van Commissarissen van DNB zijn haar veel dank verschuldigd. Voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Raad van Commissarissen: ‘DNB heeft in een van de roerigste periodes uit haar geschiedenis volop geprofiteerd van haar grote expertise en betrokkenheid. Afgelopen jaren was zij één van de drijvende krachten achter de veranderslag in het toezicht op de financiële sector. Wij wensen Joanne een zeer succesvolle voortzetting van haar loopbaan toe’.   

Joanne Kellermann is sinds 2007 als directielid onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars en de toezicht expertise centra waarin onder meer het integriteitstoezicht en de interventie- en handhandhavingsunit zijn onder gebracht. Verder heeft zij zitting in de Raad van Toezichthouders van EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority). Sinds 2008 is ze voorzitter van het Financieel Expertise Centrum, een samenwerkingsverband van alle Nederlandse instanties die betrokken zijn bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Joanne Kellermann is ook lid van de Standing Committee on Standards Implementation (SCSI) van de Financial Stability Board.  

Gezien de veranderingen binnen DNB door de komst van het Europese toezicht op banken, beraden de directie en de RvC zich op de inrichting van de nieuwe directie. Binnenkort zal daar nader over worden bericht. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ben Feiertag (tel. 020-5242304,06-524 96 142).