Persbericht: Uitkomsten MOB-vergadering 21 mei 2015 en MOB-rapportage 2014 aangeboden aan de minister van Financiën

Persbericht
Datum 22 mei 2015

De belangrijkste uitkomst van de MOB-vergadering van 21 mei 2015 is dat het MOB het plan van de banken heeft omarmd om binnen 4 jaar betalen binnen 5 seconden (instant payments) mogelijk te maken. Voorts zal voor het publiek medio juni een IBAN-omnummertool terugkomen op de website OveropIBAN.nl. Zie voor het overzicht van de belangrijkste punten bijgaand persbericht.

MOB-vergadering: ambitie betalen binnen 5 seconden in 2019

Nederlandse banken hebben in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) van 21 mei 2015 een ambitieus plan gepresenteerd om binnen vier jaar real-time betalingsverkeer mogelijk te maken, waarbij betalingen binnen vijf seconden op de rekening worden bijgeboekt. Dit plan past volledig bij de digitalisering van de maatschappij, veranderende klantverwachtingen en groeiende behoefte om alles overal en meteen te kunnen betalen.

Transacties kunnen straks 24 uur per dag onmiddellijk worden verwerkt, ook in het weekend en op feestdagen. Hierbij kan worden gedacht aan aankopen in de winkel en op internet, en aan betalingen tussen personen en bedrijven onderling.

Dit plan kan rekenen op brede steun van de MOB-partijen. Afgesproken is dat banken en stakeholders de komende tijd nauw zullen samenwerken om een compleet nieuwe betalingsinfrastructuur te realiseren, die past in de Europese context (Single Euro Payments Area, SEPA). Het project wordt uitgevoerd onder regie van Betaalvereniging Nederland. Die zal samen met de banken in de tweede helft van dit jaar samen met gebruikers, waaronder vertegenwoordigers van het MOB, de visie en roadmap verder afstemmen en uitwerken.

IBAN-omrekentool komt op OveropIBAN.nl

Gebleken is dat het vinden van IBANs voor consumenten nog niet altijd gemakkelijk is. Op verzoek van het MOB zal er daarom binnenkort een officiële IBAN-omrekentool van de gezamenlijke banken worden geplaatst op OveropIBAN.nl. Verder is afgesproken dat banken de uitrol van IBAN betaalpassen snel zullen voltooien. Ook worden organisaties opgeroepen om hun IBAN te vermelden op hun websites en facturen.

Afwegingskader innovaties in het betalingsverkeer omarmd

De vergadering sprak donderdag ook over de rol die het MOB en DNB spelen bij de verschillende innovaties in het betalingsverkeer. Innovaties kunnen nieuwe, vaak digitale mogelijkheden bieden in het betalingsverkeer en kunnen daarmee een waardevolle aanvulling vormen op de bestaande betaalmethoden. Tegelijkertijd zouden ook de risico's kunnen toenemen, bijvoorbeeld waar het gaat om de veiligheid, de beschikbaarheid of fragmentatie. Het MOB gaat daarom voortaan aan de hand van een afwegingskader innovaties toetsen aan maatschappelijke doelstellingen als veiligheid en privacy, betrouwbaarheid, efficiency en standaardisatie, toegankelijkheid en bereikbaarheid. Het MOB zal hier periodiek aandacht aan besteden.

Beschikbaarheid betalingsverkeer verbeterd

De MOB-leden constateren dat er de afgelopen twee jaar grote vooruitgang is geboekt in het verbeteren van de beschikbaarheid van het betalingsverkeer. Enerzijds zijn de bancaire systemen nu beter beschermd tegen DDoS-aanvallen. Anderzijds komen storingen steeds minder voor omdat de infrastructuren van internetbankieren, iDEAL en pinnen nu nagenoeg onafhankelijk van elkaar zijn.

Beschikbaarheidscijfers van mobiel- en internetbankieren worden gepubliceerd op de website van de Betaalvereniging . Uit de meest recente cijfers van de Betaalvereniging Nederland blijkt dat de beschikbaarheid van respectievelijk internetbankieren en mobielbankieren in het eerste kwartaal van 2015 99,82 en 99,74 procent was bij de vier Nederlandse grootbanken.

Overige punten

  • In de najaarsvergadering (17 november 2015) zal het MOB eventuele mogelijkheden en alternatieven voor nummerportabiliteit bespreken.

 

Het MOB richt zich op de bevordering van de veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het MOB is breed samengesteld uit partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen en staat onder voorzitterschap van DNB. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van DNB, dhr. Martijn Pols (06- 52496432 ).