DNB: Economische vooruitzichten gunstiger dan eerder voorzien, economie komt op stoom

Persbericht
Datum 8 juni 2015

De Nederlandse economie is in een hogere versnelling terecht gekomen. Door het aantrekken van de binnenlandse bestedingen komt de Nederlandse economie in 2015 op stoom met een geraamde groei van 2%. Dat is de hoogste groei sinds 2008. De Nederlandse economie houdt dit groeitempo gemiddeld ook in 2016 en 2017 vast. De conjunctuur ontwikkelt zich daarmee positiever dan eerder werd voorzien. In lijn met de positievere vooruitzichten daalt de werkloosheid, laten de overheidsfinanciën een beter beeld zien en neemt de inflatie licht toe. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB).

Aanzienlijk herstel consumptie en investeringen

Onder invloed van een sterke toename van het reëel beschikbaar inkomen en een  verbeterd sentiment neemt de particuliere consumptie dit jaar voor het eerst sinds het begin van de kredietcrisis substantieel toe (+2,0%). Ook in 2016 (+2,3%) en 2017 (2,0%) blijft de consumptiegroei op peil. De investeringen laten eveneens herstel zien. Dit geldt vooral de investeringen in woningen, waarin de omslag op de woningmarkt duidelijk tot uiting komt. De bedrijfsinvesteringen vertonen met een gemiddelde groeiraming van 5,3% per jaar ook een krachtig herstel. Daarmee komt de investeringsquote, oftewel de omvang van de investeringen gerelateerd aan die van het bruto binnenlands product, in 2017 op een relatief  hoog niveau te liggen. 

Export blijft belangrijkste groeimotor

De binnenlandse bestedingen mogen in de ramingsperiode voor het eerst sinds 2011 weer positief bijdragen aan de economische groei, de netto-uitvoer blijft  de belangrijkste groeimotor. De internationale omgeving verbetert zich verder, zoals onder meer blijkt uit een aantrekkende wereldhandelsgroei en de lage olieprijs. Ook de depreciatie van de euro draagt hiertoe bij.

Kredietverlening neemt weer toe 

De opleving van de bedrijfsinvesteringen is ook terug te vinden in de kredietverlening voor bedrijven. Na een krimp van 4,9% vorig jaar, loopt de groei van de zakelijke kredietverlening naar verwachting op van 0,7% in 2015 tot 6,7% in 2017. 

Woningmarkt belangrijk voor binnenlands herstel 

Volgens de raming zet het herstel op de woningmarkt door. Het herstel van de woningmarkt hangt samen met de verbeterde betaalbaarheid, de gunstige economische vooruitzichten en het sterk toegenomen consumentenvertrouwen. Zoals gebruikelijk heeft de omslag in het aantal woningtransacties zich met een vertraging van ongeveer driekwart jaar vertaald in de gemiddelde huizenprijs. Sinds het tweede kwartaal van 2014 neemt de prijs van verkochte woningen toe en loopt de prijsstijging geleidelijk op tot gemiddeld 4% in 2017. 

Nederlandse economie weer boven het niveau van de kredietcrisis 

Eind 2015 komt het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) weer voor het eerst boven het reële niveau van 2008 terecht. De economie groeit ook harder dan het potentiële groeitempo dat op circa 1,25% per jaar wordt geraamd. Daardoor wordt de productiecapaciteit beter benut, mede waardoor ook de inflatie de komende jaren oploopt van 0,2% dit jaar naar respectievelijk 1,2% en 1,4% in 2016 en 2017. De werkloosheid neemt af, van 7,4% in 2014 naar 7% dit jaar. In 2016 en 2017 worden werkloosheidspercentages van achtereenvolgens 6,9 en 6,7 voorzien. Doordat de aantrekkende banengroei gepaard gaat met een toename van het arbeidsaanbod blijft de werkloosheidsdaling gematigd. Dat heeft ook een dempend effect op de stijging van de contractlonen. Die komt in de ramingsperiode uit op 1,6% per jaar. De overheidsfinanciën profiteren van de gunstige conjunctuur: het tekort daalt van 1,6% bbp dit jaar naar 0,6% bbp in 2017. De overheidsschuld laat over dezelfde periode een vermindering zien van 68,9% bbp naar 64,9% bbp.  


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ben Feiertag (tel. 020-5242304, 06-52496142)