Persbericht: Toename aantal valse eurobiljetten

Persbericht
Datum 23 januari 2015

In 2014 is het aantal valse eurobiljetten in Nederland gestegen. In totaal zijn 48.700 valse biljetten onderschept en geregistreerd, een toename van 29% ten opzichte van de 37.700 valse biljetten in het jaar daarvoor. Het risico op het ontvangen van een vals biljet blijft echter laag.

Wereldwijd nam het aantal valse eurobiljetten toe met 25% tot 838.000, zo meldde de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag in een persbericht. Ten opzichte van de 16 miljard echte eurobiljetten in omloop is het aantal aangetroffen valse biljetten nog altijd gering. De valse biljetten die zowel in Nederland als in de andere Europese landen het meest uit circulatie worden gehaald, betreffen de coupures €20 en €50.   

De eurobiljetten zijn door de echtheidskenmerken goed beschermd tegen vervalsing. Het is belangrijk dat het publiek alert is en kennis heeft van deze echtheidskenmerken. Informatie hierover is te vinden op de website van DNB en de 'Eurobiljet app'.

De strijd tegen valse eurobiljetten gaat door. Na de biljetten van €5 en €10 is het nieuwe biljet van €20 het derde bankbiljet van de Europa-serie dat zal worden ingevoerd. Het Eurosysteem zal op 24 februari 2015 het eurobiljet onthullen en de precieze datum van uitgifte bekendmaken. De Europa-serie wordt ingevoerd om de integriteit van de eurobiljetten verder te verbeteren en valsemunters vóór te blijven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Martijn Pols: tel. nrs. 020 - 524 2272 en 06 - 524 96432.