Persbericht: DNB gaat goudkluis en bankbiljettenbedrijf verplaatsen

Persbericht
Datum 6 oktober 2016

De Nederlandsche Bank heeft het voornemen haar bankbiljettenbedrijf en goudkluis te verplaatsen naar het defensieterrein Camp New Amsterdam in de gemeente Zeist.

DNB is van plan haar kantoor aan het Westeinde 1 in Amsterdam te renoveren, maar de goudkluis en bankbiljettenactiviteiten te verplaatsen naar Camp New Amsterdam. Dat besluit is genomen omdat de aanwezigheid van het bankbiljettenbedrijf en de goudkluis zeer hoge beveiligingsmaatregelen vergt, die de toegankelijkheid voor medewerkers en bezoekers steeds meer in de weg staan. Ook is regelmatig waardetransport complex in het centrum van Amsterdam.     

De Nederlandsche Bank en het ministerie van Defensie werken het voornemen voor de nieuwbouw samen verder uit.  

Het plan is het nieuwe Cash Centre begin 2022 in gebruik te nemen. Op het terrein van Camp New Amsterdam zijn onder andere eenheden van de Koninklijke Marechaussee (KMar) gevestigd. De KMar vervult in Nederland een belangrijke rol bij de beveiliging van de waardetransporten van De Nederlandsche Bank.  

Functies Cash Centre
Het nieuwe Cash Centre krijgt meerdere functies. Allereerst worden hier de bankbiljetten gesorteerd en gedistribueerd: vanuit Camp New Amsterdam vinden straks de waardetransporten plaats om de professionele geldverwerkers te voorzien van bankbiljetten en munten. Verder komt hier het Nationaal Analysecentrum voor de registratie en analyse van vervalsingen en een Europees Testcentrum voor onderzoek naar het duurzaam gebruik van bankbiljetten. Daarnaast worden hier ook goud, bankbiljetten en munten opgeslagen.  

De publieksbalie
DNB handhaaft de publieksbalie aan het Westeinde 1 te Amsterdam. Bij deze balie kan het publiek langskomen om oude guldenbiljetten om te wisselen voor euro’s. Ook kan men hier beschadigde eurobiljetten inleveren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Martijn Pols (06-524 96 432) en Herman Lutke Schipholt (06-524 96 900).