DNB-rapportage over financiële positie pensioenfondsen

Persbericht
Datum 18 november 2016

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 november een rapportage van De Nederlandsche Bank over de financiële positie van pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de rapportage gaat DNB in op de financiële positie van pensioenfondsen aan het einde van het derde kwartaal van 2016 en geeft DNB een vooruitblik naar 2017. Bovendien is op verzoek van de staatssecretaris berekend wat de effecten zijn van het eventueel verlengen van de hersteltermijn. Daarbij is voor vier scenario’s doorgerekend wat de kans op korten is en de omvang van de korting.   

Aanleiding voor de rapportage is de toezegging van staatssecretaris Klijnsma in het Algemeen Overleg pensioenen van 8 juni om de Tweede Kamer in het najaar van 2016 te informeren over de financiële positie van pensioenfondsen. Deze rapportage is een vervolg op een eerdereDNB-rapportage die tijdens dat Algemeen Overleg is besproken.  

De rapportage is op 18 november, samen met een kabinetsappreciatie, naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage en de appreciatie zijn hier te vinden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Martijn Pols, woordvoerder DNB (tel. 020-524 2272, 06-524 964 32).