Persbericht: EIOPA publiceert resultaten stress test Europese verzekeraars

Persbericht
Datum 15 december 2016

EIOPA, de Europese toezichthouder op verzekeraars en pensioenfondsen, heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van een eerder dit jaar gehouden stresstest onder 236 Europese verzekeraars. Doel van de stresstest, die iedere twee jaar wordt gehouden, is het blootleggen van de kwetsbaarheden van de verzekeringssector en het testen van het weerstandsvermogen van de sector tegen slechte marktomstandigheden.

Dit keer lag de focus op de risico’s van de lage renteomgeving voor levensverzekeraars. De resultaten van de stresstest bevestigen dat Europese levensverzekeraars gevoelig zijn voor scenario’s met blijvend lage rentes of met schokken op beleggingen in een lage rente-omgeving.
 
De resultaten onderstrepen de noodzaak voor verzekeraars om verder te gaan met het toekomstbestendig maken van hun bedrijfsmodellen en rekening te houden met een langdurig lage rente in het kapitaal- en dividendbeleid. Dit kwam ook naar voren in het eerder deze week gepubliceerde DNB-rapport ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse verzekeringssector’.   

 
Einde Persbericht
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 06-524 96 961).