Persbericht: Coulanceregeling: Nog één week de tijd om een aanvraag in te dienen

Persbericht
Datum 15 juni 2017

Met nog één week te gaan zijn er nog ruim 11.000 zogenaamde deposanten die nog in aanmerking komen voor een vergoeding als oud-rekeninghouder van een failliete bank. Zij kunnen nog tot uiterlijk 22 juni een aanvraag via de speciaal hiervoor geopende portal indienen. Op 22 juni 24.00 uur zal deze portal gesloten worden. DNB heeft nog zo’n 750.000 euro in kas voor deze deposanten.

De Nederlandsche Bank (DNB) is op 22 maart begonnen met de uitvoering van de coulanceregeling van de minister van Financiën voor consumenten die in het verleden aanspraak hebben gemaakt op het depositogarantiestelsel. Een deel van de voormalige klanten van DSB, Icesave, Indover en Van der Hoop komt in aanmerking voor aanvullende wettelijke rente over hun uitkering. Zij kunnen hiervoor een aanvraag doen bij DNB.   

Prognoses

Ruim 19.000 oud-rekeninghouders van deze failliete banken in aanmerking komen voor een vergoeding. Zij kunnen samen aanspraak maken op vergoedingen ter waarde van EUR 1,6 miljoen. Uitgesplitst naar bank:

  • EUR 1,3 miljoen voor oud-rekeninghouders van DSB
  • EUR 160.000 voor oud-rekeninghouders van Van der Hoop
  • EUR 130.000 voor oud-rekeninghouders van Icesave
  • EUR 4.550 voor oud-rekeninghouders van Indover

Tussenstand

Sinds 22 maart hebben tussen de 7000 en 8000 oud-rekeninghouders van failliete banken gebruik gemaakt van de coulanceregeling. Samen hebben zij EUR 850.000 vergoed gekregen van DNB. Dat betekent dat 11.000 oud-rekeninghouders nog een aanvraag kunnen doen voor een vergoeding. DNB heeft hiervoor nog EUR 750.000 in kas.

Bedragen vergoedingen

Het gaat in veruit de meeste gevallen om kleine bedragen van EUR 10 à 20. Dit zijn er ongeveer 5.500. Hiervan hebben 1.500 gebruik gemaakt van de regeling. Maar van de 99 oud Icesave en DSB klanten die recht hebben op een uitkering van meer dan EUR 1000, zijn er nog 19 die nog geen gebruik van de regeling hebben gemaakt.  

Coulanceregeling

De coulanceregeling van de minister van Financiën betreft een vergoeding van gederfde rente aan rekeninghouders van banken die failliet zijn gegaan: DSB, Icesave, Van der Hoop en Indover. Na het faillissement hebben rekeninghouders een uitkering uit het depositogarantiestelsel (DGS) ontvangen. De uitkering is in sommige gevallen te laat gedaan. Deze rekeninghouders komen nu in aanmerking voor een aanvullende vergoeding. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de rekeninghouder ontving de uitkering uit het DGS later dan drie maanden na het uitspreken van het faillissement
  • de vergoeding bedraagt meer dan EUR 10 berekend op basis van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.