Persbericht: Aantal valse eurobiljetten lager in coronacrisis

Persbericht
Datum 23 juli 2020

In Nederland zijn in het eerste halfjaar van 2020 in totaal ruim 15.700 valse eurobiljetten uit roulatie gehaald. Dat is 23 procent minder dan in de eerste helft van 2019. Deze afname concentreerde zich in het tweede kwartaal van 2020 (- 47 procent) en kan worden toegeschreven aan de economische lockdown tijdens de coronacrisis. Tijdens de lockdown is minder aan de kassa gekocht en is minder vaak contant betaald. De waarde van de contante betalingen aan de toonbank halveerde aanvankelijk zelfs, maar lijkt zich inmiddels weer langzaam te herstellen.

Vergeleken met het aantal echte eurobiljetten in omloop, wereldwijd 25 miljard eurobiljetten, is de kans op het aantreffen van een vals biljet klein. De verreweg meest vervalste coupure in Nederland blijft het 50 eurobiljet Ook het aandeel van de vervalsingen met een ‘lage kwaliteit’ is onveranderd groot. Eurobiljetten zijn eenvoudig te controleren door de echtheidskenmerken te checken. Dat kan handmatig met behulp van de kijk-voel-kantel methode. Met deze methode kan het merendeel van de valse biljetten snel worden herkend. Winkeliers checken eurobankbiljetten steeds vaker met behulp van detectieapparaten die door de ECB zijn gecertificeerd.

Meer informatie over echtheidscontrole is te vinden op de DNB-webpagina ‘Controleren op echtheid’. Een goede controle zorgt ervoor dat verdachte biljetten vlug worden opgespoord waardoor voorkomen kan worden dat criminelen vrijuit met valse biljetten kunnen betalen.

Tabel 1: Aangetroffen valse eurobiljetten 
Per halfjaar
(aantal in duizenden)

2016/12016/22017/12017/22018/12018/22019/12019/22020/1
Nederland252224192118201816

Tabel 2: Aandeel vervalsingen per coupure eerste halfjaar 2020
(in % van alle aangetroffen vervalsingen)

eur 5eur 10eur 20eur 50eur 100eur 200eur 500
Nederland21195412111


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Lutke Schipholt, tel. nrs. 020 - 524 2712 en 06 – 524 96 900.