Boete van DNB voor Aberfeld Asset Management B.V. wegens niet tijdig rapporteren

Persbericht
Datum 19 oktober 2020

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Aberfeld Asset Management B.V. (Aberfeld) een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat Aberfeld de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2019 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

Aberfeld heeft de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2019 niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan DNB verstrekt. Deze rapportage had uiterlijk op 13 mei 2019 bij DNB ingediend moeten zijn, maar is door Aberfeld op 17 mei 2019 aan DNB verstrekt. Hiermee heeft Aberfeld artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften overtreden. Voor deze overtreding heeft DNB op 26 februari 2020 een bestuurlijke boete aan Aberfeld opgelegd. 

Het door Aberfeld tegen dit boetebesluit aangetekende bezwaar is door DNB op 13 juli 2020 ongegrond verklaard. Aberfeld is hiertegen niet in beroep gegaan. Het boetebesluit en de beslissing op bezwaar zijn daarmee onherroepelijk geworden.

Procesverloop

Fase

 

Datum besluit

Uitkomst

Boetebesluit

 

26 februari 2020

 

Bezwaar

 

13 juli 2020

ongegrond verklaard


Lees hieronder het volledige boetebesluit en de beslissing op bezwaar. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).