Speech president Knot 'Naar hernieuwd vertrouwen'

Speech
Datum 10 november 2011
Tijd 15:57 uur
Lokatie Pensioenfederatiecongres, Scheveningen
Spreker Prof. dr. K. Knot, president van de Nederlandsche Bank

President Klaas Knot heeft op 10 november 2011 tijdens het eerste Pensioenfederatiecongres een presentatie gehouden onder de titel 'Naar hernieuwd vertrouwen'.

Klaas Knot ging tijdens zijn speech in op de noodzaak voor de pensioensector het vertrouwen van de deelnemers te herwinnen. Knot gaf aan dat langs drie wegen het het herstel van vertrouwen dichterbij komt:

  • beleggingsbeleid dat aansluit op de wensen van de deelnemers
  • transparante contracten
  • meer eigen inzet van de deelnemers

In zijn betoog kwam ook het Pensioenakkoord aan de orde. Knot besprak de zorgpunten die DNB bij het akkoord heeft.