Speech directeur Kellermann 'Nieuwe regelgeving: beter risicomanagement?'

Speech
Datum 28 november 2011
Tijd 16:43 uur
Lokatie Zanders Risicomanagement Seminar
Spreker Mr. A.J. Kellermann, directeur van de Nederlandsche Bank

Op 28 november heeft Joanne Kellermann een presentatie gehouden op het Zanders Risicomanagement Seminar, dat als thema ‘Makkelijker of beter? Schipperen tussen markt en regelgeving’ had.

In haar speech, getiteld "Nieuwe regelgeving: beter risicomanagement", gaf Kellermann aan Basel III en Solvency II zeer belangrijk te vinden, omdat die nieuwe regelgeving gericht is op versterking van de buffers, verhoging van de weerbaarheid van financiële instellingen en verbetering van het risicomanagement binnen deze instellingen.

Zij benadrukte verder dat naast implementatie van Basel III en Solvency II  ook een sterke governance nodig was en een organisatiecultuur gericht op een verantwoord en duurzaam bedrijfsmodel.