Speech president Knot 'The Future of Banking'

Speech
Datum 12 november 2012
Tijd 12:00 uur
Lokatie Conferentie Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO)
Spreker Klaas Knot

Op 12 November 2012, heeft President Knot een Engelstalige lezing gehouden over de vraag of intensieve regulering en financiering van het midden-, klein-, en microbedrijf samen kunnen gaan?'.

Boodschappen lezing

  • Strengere regelgeving voor het bankwezen is dan wel nodig om een aantal problemen op te lossen, maar is niet op zich niet afdoende.
  • De bankensector moet klantgericht worden en het bedienen van de reĆ«le economie als kerntaak hebben.
  • De westerse wereld kan ook leren van initiatieven van het bankwezen in opkomende economieĆ«n.
  • De financiering van het midden-, klein-, en microbedrijf hoeft niet te lijden te hebben van de strengere regelgeving, mits de toepassing daarvan daarop is aangepast.