Speech directeur Elderson: 'SEPA migratie Nederland – last call for boarding'

Speech
Datum 6 december 2012
Tijd 11:00 uur
Lokatie Nationale SEPA Conferentie 'SEPA in practice'
Spreker Frank Elderson

Is een organisatie niet op tijd klaar voor de overgang op SEPA dan zal zij mogelijk kostbare maatregelen moeten treffen om het betalingsverkeer door te laten gaan. Het is daarom van het grootste belang om de overgang hoe vroeger hoe beter te plannen. Dit zei DNB-directeur Frank Elderson vandaag bij de Nationale SEPA Conferentie SEPA in practice.

“Mijn tweede boodschap is dat, om de einddatum van de migratie te halen, nu actie nodig is. Dat geldt voor banken en softwareleveranciers, maar ook voor overheden en bedrijven, klein en groot. Een ieder moet nu de impact van SEPA in beeld hebben”, aldus Elderson.

Hij noemde zijn woorden voor grootgebruikers van betalingsverkeer die nog niet of nog maar net zijn gestart met SEPA-migratie echt een last call for boarding: wie nu niet voortvarend aan de slag gaat, mist het SEPA-vliegtuig. "Zo’n 14 maanden voor 1 februari 2014 zijn er geen banken, software-leveranciers, overheden of bedrijven die aangeven dat zij niet op tijd klaar zullen zijn voor SEPA, maar er zijn wél signalen dat de druk oploopt. Mocht uw overstap naar SEPA volgens uw migratieplanning na de zomer van 2013 plaatsvinden, dan kunt u in een file terechtkomen van bedrijven en overheden die allemaal ondersteuning willen van hun banken en softwareleveranciers.

Ik roep u op om dat risico te analyseren en na te gaan welke maatregelen u kunt nemen om dat risico te beheersen, bijvoorbeeld door alsnog eerder over te stappen op SEPA of door voldoende ruimte in uw planning op te nemen om tegenvallers op te vangen."