Speech Olaf Sleijpen - “Monetaire en budgettaire beleidsinteracties in de EMU”

Speech
Datum 11 november 2020
Tijd 16:45 uur
Locatie Online
Spreker Olaf Sleijpen

Tijdens het online Economencafé van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde over Modern Monetary Theory (MMT) beargumenteerde Olaf Sleijpen waarom hij geen voorstander is van MMT als oplossing voor de huidige beleidsuitdagingen. “Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is dat vaak zo. Bij MMT ligt dat mijns inziens niet anders. De impliciete aanname dat er effectief geen limiet zou zitten op het monetair financieren van overheidstekorten gaat, zo zal ik betogen, mank,” aldus Sleijpen.